Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2025031
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1992 20/01/1992

Referat af Blue Circles Ordinære Generalforsamling lørdaq den
20. januar 1992 kl. 15.00 i Odd Fellow Palæet. Se Indkaldelsen til OG her

Der var 33 tilmeldte medlemmer og de 29 var mødt op kl. 15.15.
Formand Jan Zickerman (JZ) bød velkommen kl. 15.25

Jan Olsen (JO) blev valgt til dirigent og han konstaterede at
general forsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig og
erklærede den hermed for åben. JO gav ordet til formanden JZ.

Formandens beretning: BC er ved at etablere sig rigtigt. Der er
sat mange ting i gang og efterhånden kører de mere eller mindre af
sig selv.
Henrik Jæger ønskes tillykke med sin suveræne sejr i ti-kampen. BC-
business fik et par gode arrangementer stablet på benene,
Vinsmagning og Kanal 2 besøg. Vi håber at det forsætter i 92. BC-
Culture havde som det eneste arrangeret en skitur - den røg
desværre i vasken og bestyrelsen vil tage dette til efterretning og
håber, med lidt god planlægning, at kunne få gennemført den til
næste år.
Tak til: Ulrik Damsgaard for BC-Newsletter
Carsten Mohr for BC-database Chr.-Kirkman
for skattetænkningsprojekter Henrik Nielsen
for adskillige forslag

Økonomi; I starten af året lavede vi et budget resultatet som blev
bedre end forventet. Det skyldes nok at de fleste 10-
Kampsarrangementer løber rundt i sig selv.
Desuden gav et godt gennemført lotteri et pænt overskud.
Ellers har Jesper Schønnemann og Jan Mortensen check på regnskabet

Rabatordninger har ligget lidt i stampe men det har været på grund
af at de aftaler vi har haft ikke rigtigt er blevet benyttet
(excl. Annabell’s) Men det må vi råde bod på i 1992.

Medlemsstatus: Der har været for stor gennemstrømning af medlemmer.
Vi må passe bedre på vores prøvemedlemmer og sluse dem bedre ind i
sammenholdet.
1992 skal bruges til at forbedre vores udvalg og vores økonomi
samt ryste medlemmerne sammen (citat fra formalsparagraffen).

Regnskab.: Det omdelte regnskab blev gennemgået af JM.
Indtægter 56.000  udgifter  34.000  Resultat  ca. 22.000
Det blev konstateret at Ordinær Generalforsamling og Sommerfest-
rally dræner kassen.

Resultatet var ca. 10.000 kr. bedre end budgettet.
Budget for 92 - forventet overskud som 1991, ca. 21.900,-
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:
Passiv medlemsskab ½ kontingent!!!  Enstemmigt vedtaget

BC-Invest blev beskrevet og man skal tænke over det til næste
ekstraordinære Generalforsamling (25.4.92).
Det blev bestemt at det fra nu af skal indføres et slags
optagelsesritual. JZ har de nærmere regler som vil blive vist den
25.4.92
Der blev endvidere vedtaget en anden vedtægtsændring, nemlig den at
regnskabet først skal ligge klart 8 dage før Generalforsamlingen.
Indtil nu var det 14 dage.
Pause kl. 15.55
Start igen kl. 16.03

Forslag fra medlemmer:
"Køb et barn i Afrika" ved Henrik Nielsen, kr. 100,- pr. mdr.
Vedtaget 27 for - 1 imod - 3 ved ikke. HN tager sig af dette snarest.
Kontingentforhøjelse i år. 120 kr. på et girokort til Jubilæums-
fond. Dette udsendes med BC Newsletter nr. 5.
Dette års lotteriindtægt går ind i selve resultatopgørelsen.
Man blev enige om at sætte en medlemsgrænse for i år på 50. OK
VALG:
JZ genopstillede som formand. Enstemmigt vedtaget.
Michael Engell blev "In absentia" valgt ind i bestyrelsen. Vi
håber at han tager imod udfordringen.
Anders Vedel afgik som næstformand. En telefax fra Anders blev læst
op.
Ulrik Damsgaard genopstillede og blev genvalgt.
Valg af revisor:  Peter Bisgaard og Søren Olsen blev genvalgt.
Pause 16.30
Start 16.45
Udvalgenes beretning:
Rabatordninger (JO) fortalte at Annabells kort og Duke kort kommer
snarest.
Hvad vil medlemmerne? Hvad skal vi have rabat til, som vi ønsker
at benytte? Overvejes til næste EOG.
Tem Sander vil også fortælle noget om Rabatordninger til næste EOG
JS gjorde opmærksom på at i næste BC-NEWS vil der være en annonce
for en sportsforretning i Kbhs.-området som tilbyder 20% rabat.
BC Business ved Carsten Mohr
BCB har haft 2 arrangementer  i 1991 Vinsmagning med ca. 20 pers
og Kanal 2 besøg med ca. 40 personer.
Der er problemer med at få stablet arrangementer på benene.
Virksomhederne er ikke sa villige som først antaget.
Nu vil BCB formulere en kort beskrivelse af sig selv som man kan
sende ud sammen med forespørgelser om besøg.
Næste arrangement er "Barsebäck" 14-3-1992 1 dags-tur til kr. 100,-
BC-Culture (BCC) ved Henrik Jæger
Skituren her i starten af 92 var blevet aflyst. Der var nok
forskellige grunde hertil bl.a. pris og tidspunkt.
Næste år prøver vi igen evt. i uge 2-3 til Val Morel som Henrik
anbefalede på det varmeste.
Det kræver god planlægning og gode priser. Henrik Jæger og
bestyrelsen arbejder videre på sagen.
Rafting intet nyt. Rene hjælper med at arrangere.
(Nu er tidspunktet fastlagt til 15.april - eendagstur til Sverige
se vedlagte indbydelse. Rene er primus motor)
Survival Games.  Intet nyt - udsættes.
Henrik Quitzau var interesseret i noget udvalgsarbejde og blev
valgt ind i BC-Business
BCC skrantede lidt og skal derfor i faste rammer. Bestyrelsen
tager sig af dette.
Årets BCer: Ulrik Damsgaard for sit initiativ med BC-NEWS
Der blev uddelt en vandrepokal + 1 fl.champagne
Arets Dummy: Henrik Jæger for sit gyldne trusseshow.
Pokal uddelt. Straf: 10 min underholdning til EOG
BC-tikamp:   Aktivitetsoversigt blev uddelt.
l.disciplin Fisketur skal arrangeres af
Henrik Andersen Peter Juul Ottesen
Henrik Quitzau Michael Steen Larsen
Pause 17.20
Start 17.30
EVENTUELT:
Henrik Quitzau foreslog en "Fotoopretning" af medlemmerne og det
var han velkommen til at foranledige.

Henrik Nielsen havde også et forslag om at nye medlemmer skulle i
BC News med deres foto.
Han ønskede endvidere at der blev taget et årsbillede på den
ordinære generalforsamling - derefter sendte han bud efter sit
camera (med taxi) og vi fik taget et årsbillede som vi evt. kan
sælge i stort format til medlemmerne.


Endnu et forslag fra HN var at nye medlemmer skulle rejse sig op
til generalforsamlingerne og fortælle om dem selv.
Peter Bisgaard foreslog at man skulle have et supplement til
Sommerfesten, så man lavede et arrangement (f.eks. Bowling) hvor
man tog pigerne med og hyggede sig sammen alle sammen. Han mente
at det var en skam at pigerne kun var med en gang om året.
Med spredt tilslutning enedes man om at Peter Bisgaard meget gerne
måtte arrangere en "Tag bare pigerne med"- aften. JO ville gerne
hjælpe.
Jesper Olesen ville gerne vide om man kan trække BC-kontingentet
fra i skat. Bestyrelsen undersøger.
Arnt Gustafsson skænkede 14 billetter til forpremieren på filmen
"Frankie & Johnny"  med Al Pacino og Michelle Pfeiffer. Disse blev
solgt parvis og indbragte foreningen kr. 198,- Tak til Arnt for
hans sjove og gode initiativ.
JO takkede for god ro og orden og hævede Generalforsamlingen kl.
17.53.
Henrik Jæger takkede på medlemmernes vegne Bestyrelsen for det gode
arbejde i årets 1øb og lovede at komme med Whisky og Blomster.
Fredensborg den 30.1.1992
Ulrik Damsgaard - Sekretær.

Se billeder fra OG her

FVNP - Odd Fellow 1.jpgTILBAGE


PRINT