Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2138704
Medlemmer i alt : 38
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2021 29/05/2021

Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 14.30 i Ligthhouse

med efterfølgende middag på Vinøs Vinbar

                                                                                                                                

Efter et turbolent forår med mange rygter om genåbning af samfundet. - Lykkedes  det nu endeligt at afvikle Blue Circle Ordinære Generalforsamling 2021,  lørdag den 29. maj 2021.

 

I år var Den Ordinære Generalforsamling en totrinsraket hvor vi startede med at afholde selve Generalforsamlingen i; Lighthouse, Holmbladsgade 133, 2300 København S, og efterfølgende fortsatte vi med en dejlig middag med gode vine et godt spydkast derfra på; Vinøs Vinbar, Lergravsvej 30, 2300 København S. 

 

 

Se billeder fra OG her 

 

Referat BC Ordinær Generalforsamling 2021

Lørdag den 29.05.2021 kl. 14.30

 

Deltagere 20

Referat: JP

 

OG 2020 blev afholdt i Lighthouse, Holmbladsgade 133, 2300 København S, hvor Arnt havde stillet et rigtig fint mødelokale til rådighed.

 

1.   Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.   Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG nr. 31 i corona-forløbets tegn. Corona havde bl.a. medført, at OG er blevet skudt 4 måneder frem til denne dag.

 

Derpå gennemgik han året 2020 ved at kort gennemgå de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2020 indeholdt.

 

Årets vinder blev Ole Skjold Hansen efterfulgt af Henrik Jæger og Søren Bruun.

 

BC har i indeværende stund 39 medlemmer. I 2020 fik vi 1 nyt medlem (Niels Refsgaard).

 

Vi så i løbet af 2020 20,5 deltagere i gennemsnit. 33 personer deltog i mindst en mange kamp. I alt så vi 37 af medlemmerne til ét af årets arrangementer.

 

Årets julefrokost 2020 måtte desværre aflyses grundet coronanedlukning. Og nogle af aktiviteterne måtte afvikles under hensyntagen til de restriktioner, der var på det pågældende tidspunkt. Men arrangørerne sikrede, at alle disciplinerne blev korrekt afviklede.

 

Præmieoverrækkelsen måtte således foregå i ”lukket” selskab på Vinøs i stedet for julefrokosten.

 

Årets sommerfest – som også var 30 års Jubilæumstur - var en virkelig god tur til Warszawa, hvor alle 40 deltagere havde nogle rigtig fine dage med godt samvær og fin forplejning. Ikke mindst lørdag aften, hvor BC holdt ”bryllupsfest” for Kaufmann på en rigtig hyggelig restaurant booket ”ubeset” af Ole. Godt valg!

 

Homepage kører igen og hos en mere sikker udbyder. Dog er det stadig gl. SW, som kun kan holdes opdateret via Microsoft Explorer.

 

I 2020 så vi en 200-gangsjubilar (Arnt) og en 100-gangsjubilar (Jesper P).

 

En lille opsang: Husk at møde op når du har tilmeldt dig! Arrangørerne detailplanlægger efter din tilmelding og når du udebliver, skaber det uorden og gør det svært med holdsammensætning. Ligeledes skal man blive til vinderen har fået overrakt sin præmie.

 

Søren huskede os igen på, at det er kammeratskabet, der tæller og vi skal huske at tale pænt til hinanden, da vi alle gør dette for hinanden.

 

Søren sluttede af med at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 2020.

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2020 fra hans side.

 

Der manglede lidt indtægter grundet manglende medlem samt en tilbagebetaling af et indskud. De enkelte discipliner kostede gennemsnitlig lidt mere end budgetteret. Sommerfesten blev lidt billigere grundet færre deltagere end oprindeligt budgetteret.

 

Dette resulterer i et samlet årsresultat på 7,5 kkr. bedre end forventet.

 

Balancen er 31. december 2020. 163 kkr (mindre stigning ift. forrige år) fordelt på 130 kkr. på aktier og 33 kkr. i kontanter.

 

OSH understregede endnu en gang vigtigheden af at have bilag på alle udgifter. Afregningerne i 2020 har været i rigtig god stand for de fleste aktiviteter!

 

Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

 

Ole takkede til sidst revisorerne (Jesper Olesen samt Arnt Gustafsson).

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.   Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2021 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2021.

 

En planlagt stigning i kontingent udskydes til næste år (bl.a. fordi BC kun har 7 aktiviteter i 2021 samt de sociale aktiviteter grundet corona bliver af mindre omfang).

 

Indskud fastlægges for 2020 til at være på 3.500 kr. (samme som 2020).

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2021 (OSH)

Budget er baseret på nuværende 39 medlemmer samt 1 nyt medlemmer i løbet af 2021.

 

2021 forventes at ende med et underskud på 4 kkr.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.   Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.   Forslag fra medlemmerne (SB)

 

Jesper Schønnemann:

Jesper foreslog, at der blev sendt en ”kalender-invitation” ud med alle årets aktiviteter. Så kan hvert enkelt medlem hurtigt få de enkelte aktiviteter sat ind i kalenderen.

Jesper S vil godt påtage sig opgaven med at sende kalender invitation ud

Bemærk: på tidspunktet for OG er det kun dagene, der er kendte. Så invitationerne vil ikke blive med de nøjagtige tidspunkter!

Bemærk: dette er ikke at regne som tilmelding til en aktivitet selvom man godkender kalenderinvitationen. Det gælder stadig, at hvert enkelt medlem skal ind på Blue Circle hjemmeside og tilmelde sig den enkelte aktivitet som i dag!

 

Jesper Schønnemann:

Prøv at undgå at svare til ”alle” når der udsendes en mail til en stor gruppe.

Der henstilles til, at der svares med respekt for alles mailbokse.

 

8.   Discipliner BC Mangekamp 2021 (Michael Weile)

MW gennemgik årets program BC Aktiviteter 2021

Der er både nogle helt nye discipliner (MTB O-løb, Hockey, Pinball, Pickleball, Travløb) samt de gode gamle ”travere” (Adventure, Dart). Et bredt program!

 

Årets sommerfest går i år til Lolland (omkring Nysted), hvor vi skal have en rigtig fin fest med stor fokus på samvær og fest, som vi alle længes efter:

·        Vores egen kok (Ketil) og gode vine

·        Cocktail bar med egen bartender

·        Dj med fokus på festen fra 1970’erne

·        Egne lejligheder med køkken og terrasse

          Se invitationen til BC Sommerfest her

 

9.   Valg til bestyrelsen (EH)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·        Søren Bruun (stiller op igen)

·        Peter Bisgaard (stiller op igen)

·        Ole Skjold Hansen (stiller op igen)

·        Erik Holther (stiller op igen)

 

Alle 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

 

10.Valg af formand (EH)

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11.Valg af Revisorer (EH)

Arnt Gustavson og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12.Kåring af Årets BC’er (SB)

Michael Foldberg er valgt som Årets BC:

Været med siden 1990, deltaget i 121 discipliner, 6 år i Bestyrelsen

 

13.Årets Dummy (SB)

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2020

 

14.Eventuelt

Sommerfesten / 30 års Jubitur til Warszawa samt Adventure blev årets arrangementer i 2020 efter afstemning, hvor begge aktiviteter fik lige mange stemmer.

 

Søren Bruun:

BC skal være bedre til at tænke sig om ved brugen af sociale medier (SoMe) – herunder ikke mindst Facebook! Når billeder først er uploadede – selv på lukkede grupper – har vi ikke længere kontrol over deres distribution. BC er en forening, hvor der skal være plads til at hygge os uden at frygte for, hvad der kan utilsigtet kan ende udenfor vores gruppe på en ”senere” tidspunkt.

 

Derfor understreger Bestyrelsen igen, at der ikke skal uploades noget, der evt. kan virke uheldigt. Er man i tvivl, så lad være!

 

Søren Bruun:

”Drengerøvsturen” til at markere 30-års jubilæum er IKKE glemt. Men Bestyrelsen vil ikke påbegynde planlægning i 2021, da der er alt for mange restriktioner og usikkerheder omkring gennemførsel. Så den planlægges i stedet gennemført i 2022.

 

Henrik Merot:

Morten Jensen og Stig Arve kunne som arrangører af Mountainbike O-løb ikke deltage i arrangementet og fik dermed en placering som sidst. Det virker ikke retfærdigt. Alle er enige om, at det ikke var heldigt. Det er dog op til arrangørerne at foreslå en løsning såfremt dette problem opstår igen. F.eks. at få en ”gennemsnitsplacering” automatisk eller bede andre om at varetage praktiske forhold ved afvikling af arrangementet.

Er de i tvivl om mulig løsning, skal de tage kontakt til Bestyrelsen.

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2021.

 

Referat JP

 

Efter at selve OG var afsluttet var der præsentation af vores sponsorer, her serverede Otto en god drue, og fortalte levende om oprindelse, processer og tilbød en god pris hvis nogle skulle være interesserede.

 

Her efter var alle under hammeren og blev solgt i årets BC Sweepstake Se køb her, inden vi begav os de 500 meter til Vinøs hvor GT´en og årets gallamiddag ventede.

 

Følgende BC´ere deltog i OG:
Erik Holther
René Bang Hansen
Søren Bruun
Henrik Tinning
Arnt Gustafsson
Michael Weile
Henrik Merót
Morten Jensen
Otto Neubert
Stig Arve Jepsen
Ole Skjold Hansen
Peter Bisgaard
Niels Refsgaard
Henrik Schwenn
Ulrik Damsgaard
Jesper Pedersen
Jesper Schønnemann
Michael Foldbjerg
Stig Bruun-Andersen
Søren Olsen


 


TILBAGE


PRINT