Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2022424
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC EOG efterår 1996 14/09/1996

BC EOG efterår

Se invitation til EOG her

Referat af EOG d. 14 september afholdt i Hellerup Sejlklub

lalt 16 medlemmer deltog

Dagsorden:

l.  Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Økonomi

4. Forslag fra medlemmer

5. Eventuelt

Referat:

1. Michael Foldbjerg blev valgt som dirigent.

2. Formanden Søren Bruun indledte med, at vi efter 3 udmeldninger nu er 42 medlemmer. Vores mål er at være 48-50 medlemmer, så formanden opfordrede til at finde nogle nye medlemmer. I vores 8-Kamp er der afholdt 6 discipliner, med et gennemsnitligt deltagerantal på 22,2.

En del af arrangementerne har været planlagt for sent, med forholdsvis store budgetoverskridelser til følge. Formanden opfordrede endnu engang til at starte planlægningen i god tid og idet hele taget være noget mere økonomisk bevist ved planlæg ningen af de enkelte discipliner. Formanden opfordrede til sidst i sin beretning, til tegning af annoncer i BC NewsLetter; yderli gere oplysninger kan indhentes hos Søren Bruun.

3. Økonomien blev fremlagt af Søren Bruun (da Henrik Aakjær befandt sig i USA). Det blev nævnt, at man ved budget lægningen havde forventet et gennemsnitligt medlemstal på 50, hvorfor vi kommer til at mangle ca. kr. 9.000,- i kontingent for hele året. Disciplinerne har også været dyrere end budgetterede, mens vi i følge budgettet kom positivt ud af sommerfesten og EOG. Det totale resultat for året forventes at balancere indenfor Kr. 5-8000,-

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Formanden uddelte spørgeskema  om ønsker til næste års 8-Kamp. Kim Holten syntes vi skulle kontakte de mest passive medlemmer for at høre, hvad de kunne tænke sig at deltage i. Kim Holten foreslog også, at vi til næste års 8-Kamp indfører både 50 og 100 kr. 's arrangementer, for at få bedre økonomi i 8-Kampen. Jesper Schønnemann foreslog at skrive i indbydelsen, om børn kan medbringes til den pågældende disciplin. Michael

Foldbjerg gav en opsang om at tilmelde sig til tiden. Der var bred enighed blandt de fremmødte om, at det er for dårligt, at det skal være nødvendigt at ringe rundt og rykke for tilmelding til vores arrangementer. Christian de Bang opfordrede til at medlem merne ikke arrangerer private fester på samme dage som BC-arrange menter.

Derefter ophævedes EOG i god ro og orden, hvorefter Formanden på klubbens vegne gav en øl

Referent Søren Olsen

 


TILBAGE


PRINT