Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2025943
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC EOG efterår + dåb 2019 26/10/2019

BC Efterårs EOG med spisning og dåb af nye medlemmer

Efterårets EOG blev en 2 delt affære.

Vi startede lørdag den 26. oktober 2019 kl. 14.30. i Mediabrokers lokaler i Antonigade 4, 1106 København K, venligst udlånt af Peter Juul Ottesen og Arnt Gustafsson.

Hvor vi afholdte EOG efter vedtægterne med følgende agenda

1.    Formandens beretning

2.    Status økonomi

3.    Eventuelt

Formanden bød velkommen til EOG og foreslog Erik Holger som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger mod dette, blev Erik valgt, og han gav straks ordet tilbage til formanden Søren Bruun (SB).

 

Derpå gav Arnt og Peter en fin introduktion til lokalerne, mødet blev holdt i. Mediabrokers er del af stor koncern med 450 ansatte i DK og skal snart samles i nye lokaler på Amager. Peter fortalte lidt om selskabets historie.

 

Punkt 1: Formandens beretning:  

Formanden gav en kort opdatering på 2019 status. Han fremhævede bl.a. det blandede deltagerantal på de enkelte arrangementer (ingen rød tråd baseret på f.eks. om det var en fysisk disciplin). Men alle disciplinerne var afviklet på en fin måde og en stor oplevelse for dem, der deltog.

 

Søren fremhævede også den fine sommerfest, som blev gennemført rigtig godt og som der var meget ros til arrangørerne for.

 

BC hjemmeside er igen oppe og køre. Dette kan vi takke Rene Bang og hans ven Flemming for. De fik snakket med tidligere web master og fik data lokket ud af ham. Søren har så efterfølgende været inde og rette en stor antal links til.

 

Endelig sluttede Søren af med at komme ind på medlemsudviklingen. 3 mand har i efteråret valgt at stoppe (Jan Hovmand, Kim Toftum og Henrik Kaufmann). Til gengæld har BC dåb i dag for 4 nye medlemmer (Morten Dalsgaard, Michael Baasch, Stig Arve Jepsen, Henrik Schwenn)

 Punkt 2: Status på Økonomi:

Den samlede økonomi for BC er rigtig fin. Budget for 2019 følges som planlagt på de fleste poster.

 

Der er budgetteret med et underskud på -19 KKr, men ender nok nærmere med et rundt nul. Dette skyldes ikke mindst, at Sommerfest samt OG gik hver især ca. 10 KKr under budget.

 

Eventuelt:

Der blev indsamlet input til 2019 aktiviteter. Alle opfordres til at komme med yderligere gode ideer. Bestyrelsen begynder snarest at se på det kommende års program.

 

På spørgeskemaet efterspørges der også holdninger til hvorledes 30 års fejring til næste sommer skal foregå (med / uden koner) samt forslag til en ren herretur i 2021.

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden under EOG.


 

   

 

Efter den formelle EOG viste dåbskandidaterne som havde været i gang siden kl. 10.00, den film de havde lavet i løbet af dagen, den vagte stor jubel selv om nogle syntes at der manglede noget.

kl. 16.45 var der afgang til Petanque & Shuffleboard Bar i Adelgade, hvor 6. BC disciplin Shuffleboard blev afviklet.

Da vi så havde fundet BC Mesteren i Shuffleboard fortsatte vi kl. 20.00 andel del af Efterårets EOG med Spisning og den afsluttende dåb af de nye medlemmer.

Stort Tillykke til Morten Dalsgaard, Michael Baasch, Stig Arve Jepsen, Henrik Schwenn med dåben og det fulde medlemskab af Blue Circle.

Referent: JP

Se billeder fra EOG her

 Følgende BC´ere  deltog i EOG:

Søren Bruun
Michael Weile
Arnt Gustafsson
Peter Bisgaard
Henrik Merót
Henrik Jæger
Ulrik Damsgaard
Stig Arve Jepsen
Henrik Bergsbo
Jesper Pedersen
Erik Holther
Peter Juul Ottesen
Henrik Aakjær
Henrik Schwenn
Jesper Rebien Olesen
Ole Skjold Hansen
Michael Baasch
Kim Lohmann
René Bang Hansen
Claus Olsen
Morten Dalsgård
Henrik Tinning
Otto Neubert
Peter Asmus
Lars Hammer
Michael Foldbjerg


 


TILBAGE


PRINT