Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2025020
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2016 22/01/2016

Blue Circle Ordinær Generalforsamling blev afholdt  i Palais des Sports et des Congrès, Avenue de Brandes - Alpe d´Huez, Frankrig fredag den 22. januar 2016 Kl. 17.30.

 

1.    Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.    Formandens beretning

SB lagde ud med at byde velkommen til OG i jubilæumsåret.

 

Som det første punkt lagde Søren ud med at undskylde for den arrangement, der var planlagt efter forrige års julefrokost. Diskoteket efter OG på Skt. Petri levede på ingen måde op til de forventninger, som der er til en BC ”efter arrangement”.

 

Derpå gennemgik han året 2015 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2015 indeholdt. Der var i alt 36 forskellige deltagere i årets discipliner. Godt gået af en forsamling, hvor gennemsnitsalderen er rundet 52!

 

Ikke mindst turen til Italien i forbindelse med 25 års Jubi-festen var en stor oplevelse for de 49 deltagere. Et stort applaus til arrangørerne samt underholdningskomiteen!

 

Endelig redegjorde Søren for forløbet af BC julefrokosten. Bestyrelsen påtager sig sin del af ansvaret for, at årets BC julefrokost i stedet for en fredag aften i byen blev til to dage tur med Oslo båden. Selve turen var en succes for deltagerne, men samtidig er Bestyrelsen opmærksom på, at formatet var et stort problem for andre deltagere.

 

Søren undskyldte flere gange på bestyrelsens vegne og lovede, at den uheldige planlægning ikke vil gentage sig fremover. Hensigten med arrangementerne er at sikre, at så mange som muligt har mulighed for at deltage. ”Vi varetog ikke medlemmernes interesse godt nok”. Derfor må der ikke ske markante ændringer med så kort varsel som det var tilfældet med årets julefrokost.

 

Årets vinder blev Henrik Jæger efterfulgt af Kim Lohmann og Michael Weile. 2015 havde 19,6 deltagere i gennemsnit, hvilket er en flot stigning ift. forrige år. Det er faktisk over 50% fremmøde i snit! Den største procentvise deltagelse siden 1995.

 

BC har i indeværende stund 37 medlemmer. Jens Kjelgaard og Thomas Rask meldte sig ud 1 2016, og sidst (i tirsdags) har Jens Johansen meldt sig ud. Der er 2 nye prøvemedlemmer i støbeskeen.

 

Søren rundede formandens beretning af med at takke resten af Bestyrelsen for indsatsen i 2015 – herunder ikke mindst det store arbejde, som Jubi-tur udvalget lagde i planlægningen af Sommerfesten 2015!

 

Til sidst huskede Søren os på, at det er kammeratskabet, der tæller og vi skal huske at tale pænt til hinanden, da vi alle gør dette for hinanden.

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (SB)

SB fremlage i fravær af Kasseren OSH regnskabet for 2015 .

 

Efter afholdelse af udgifter endte 2015 med et samlet underskud på 53.000 kr. i forhold til et budgetteret underskud på 85.000 kr. Med andre ord 32 KKr. bedre en forventet.

 

Her kan specielt fremhæves det ekstraordinære aktieudbytte, som den gamle dame på Eksplanaden mente at vi skulle have, da de havde solgt en lille bank.

 

Samt at vi i regnskabet for 2015 har afskrevet for 7.365 kr. øl og at vi ikke har brugt de 10 KKr. Som var afsat til opdatering af hjemmesiden.

 

Aktierne er dog faldet i kurs, det sammenholdt med årets underskud gør at vores egenkapital er faldet til 143 KKr.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.    Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2016 (SB)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2016.

 

Indskud fastlægges for 2016 til at være på 3.500 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2016 (SB)

Der er i 2016 afsat 35.000 kr. til Mangekamp, 40.000 til OG, 30.000 til sommerfest

Der er i budget forventet lidt mindre i kontingent samt aktieudbytte.

 

Der er ligeledes igen afsat 12.000 kr. til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data. Der blev ikke benyttet nogen penge til dette i 2015.

 

Der er således budgetteret med et samlet underskud på 9.000 kr. for 2016.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget.

 

6.    Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.    Forslag fra medlemmerne (SB)

Jesper Schønnemann fremlagde 3

 

1.    Der skal være lavet et passende efterarrangement efter OG og Julefrokost.

o    Bestyrelsen er enig, men det er ikke et punkt, der er egnet til at skrives ind i vedtægterne. Der er op til den siddende bestyrelse at sikre dette fra gang til gang.

o    Forslaget blev stemt ned på OG.

 

2.    Golf og Billard slås ikke sammen til samme disciplin

o    Dette er ikke et punkt, der skal skrives ind i vedtægterne. Bestyrelsen tager forslag ad notam. Det er dog ikke nogen garanti for, at dette ikke sker fremover. Der er også andre discipliner, der består af to forskellige aktivitetstyper.

o    Forslaget blev stemt ned på OG.

 

3.    Ved BC arrangementer med overnatning og større økonomisk binding skal 1/3 af medlemmerne sige OK før aktiviteten kommer på programmet og der foretages egentlig planlægning.

o    Bestyrelsen tager dette forslag til ad notam.

o    Søren fremlagde alternativ tekst til Jespers forslag

o    De to tekster og grundideen blev bag de to tekster blev debatteret

o    Det blev vedtaget, at der skulle stemmes om begge tekster – Jespers først

o    Resultat Jesper tekst: 2 for, 12 imod, 6 blank – forslaget faldt

o    Resultat Bestyrelse tekst: 7 for, 9 imod, 4 blanke – forslaget faldt

 

8.    Discipliner BC Mangekamp 2016 (SB)

Søren gennemgik årets program BC Aktiviteter 2016

 

Der er både nogle helt nye discipliner (Croquis-tegning samt Rugby) samt de gode gamle travere (sejlads, squash). Et bredt program!

 

9.    Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·         Henrik Merot (ønsker ikke genvalg)

·         Jesper Pedersen (stiller op igen)

·         Michael Weile (stiller op igen)

 

Claus Hyldgaard-Olesen ønsker at opstille.

 

Jesper, Michael og Claus blev alle tre valgt ind.

 

Søren sluttede af med at takke Henrik for hans fine indsats gennem de 6 år, han var en aktiv del af BC bestyrelse. Henrik har trukket et flot læs som bl.a. underholdningskoordinator samt ikke mindst i planlægningen af Jubi-tur.

 

10. Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11. Valg af Revisorer

Arnt og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12. Kåring af Årets BC’er

Henrik Merót blev kåret som Årets BC’er 2015.

 

Valget blev motiveret med den store indsats, der blev lagt for dagen i forbindelse med planlægning af BC 25 års Jubi-tur til Pistoia. Henrik gik meget aktivt ind og fik koordineret med de to arrangører, der kendte til Pistoia. Desuden stod Henrik bag et særdeles underholdende indslag på selve middagen.

 

Henrik takkede for de 6 år i bestyrelsen og fremhævede selv indførsel af sømbrædt til indkitning, bomberør til julefrokost samt Jubi-underholdning som nogle markante indslag.

 

13. Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2015, så den er fortsat ”suspenderet”

 

14. Eventuelt

Jubi-turen blev årets arrangement i 2015 efter afstemning.

 

Ulrik benyttede lejligheden til at takke Søren for hans fine lederskab gennem årene. Vi er alle bevidste om, at der ligger rigtig mange timers arbejde bag Sørens forvaltning af formandsskabet. Noget som klubben nyder rigtig stor fornøjelse af.

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2016.

 

 

Referat JP

 

Efter Ordinær Generalforsamling

 

1. Salg af Bannerannoncer på www.BlueCircle.dk

 

2. BC Sweepstake 2016  Køb i BC Sweepstake 2016

 

3. Gallamiddag

 

Dresscode til OG var som altid; SMOKING

 

Se billeder fra OG 2016 her

 Følgende BC´ere deltog i OG:

Henrik Merót
Morten Jensen
Jan Hallberg
Christian Kauman
Arnt Gustafsson
Kim Lohmann
Otto Neubert
Jesper Schønnemann
Ulrik Damsgaard
Jesper Rebien Olesen
Henrik Jæger
Lars Hammer
Søren Bruun
Michael Foldbjerg
Henrik Aakjær
Jesper Pedersen
René Bang Hansen
Robert Kreijtz
Stig Bruun-Andersen
Erik Holther

 


TILBAGE


PRINT