Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2024458
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2015 17/01/2015

BC Ordinær Generalforsamling 2015

Lørdag den 17.01.2015 kl. 16.00

 

Deltagere: Se bilag 1

Referat: JP

 

OG 2015 blev afholdt på hotel Skt. Petri inde i hjertet af København (det gamle Dalls Varehus).

 

 

1.    Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.    Formandens beretning

SB lagde ud med at byde velkommen til OG i jubilæumsåret.

 

Derpå gennemgik han året 2014 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2014 indeholdt.

 

Årets vinder blev Henrik Merót efterfulgt af Ole Skjold og Jesper Olesen efter et meget tæt opløb, hvor sidste disciplin (Bueskydning) blev den afgørende faktor.

 

2014 havde 17,8 deltagere i gennemsnit, hvilket ligger på niveau med de forrige år.

 

BC havde en storartet sommerfest i Berlin, der bød på en cykeltur rundt i byen med øl i Tiergarten samt en rigtig danseaften lørdag aften.

 

Julefrokosten 2014 var der også kælet om med øl brygning, partybus (tak Henrik Merót), dåb af Lars hammer samt god mad inde i Tivoli. Der blev efterfølgende tappet 180 øl produceret ifm. Julefrokosten – øl der vil blive drukket i løbet af 2015.

 

BC hjemmesiden kørte fint indtil kort før jul, hvor det ikke længere var muligt at logge ind. Bestyrelsen kunne ikke længere få adgang til administrationsmodulet. Bestyrelsen arbejder på at få hjemmesiden op igen på en ny platform. Forhåbentlig med ny funktioner samt ikke mindst med alle de historiske data.

 

BC har i indeværende stund 40 medlemmer. Der er 1 prøvemedlem på vej ind.

 

2014 rundede Søren Bruun som den første med deltagelse i 200 Mangekampe! Stort tillykke!

 

SB rundede formandens beretning af med at takke resten af Bestyrelsen for indsatsen i 2014 – herunder ikke mindst det store arbejde, som Jubi-tur udvalget har lagt i planlægningen af Sommerfesten 2015!

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OS)

OS startede med kort at orienterer on 2014 fra hans side. Et stort tak for, at alle er på PBS, da dette gør OS arbejde meget lettere.

 

40 medlemmer gennem 2014 gav en indtægt på 120.000 kr. Dertil kommer et udbytte på 2.000 kr fra APM aktier.

 

Efter afholdelse af udgifter endte 2014 med et samlet overskud på 3.300 kr. i forhold til et budgetteret overskud på 1.250 kr.

 

Balancen ved indgangen til 2015 er på 231.556 kr. inkl. en post på 7.365 kr. i aktiver (øl brygget ved Julefrokost 2014). Øl afskrives i takt med, de bliver forbrugt i 2015.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.    Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2015 (OS)

Nuværende kontingent fastholdes i 2015.

 

Indskud vil indtil afholdelse af Sommerfest 2015 være 5.000 kr. Efter Sommerfesten vil indskud være 3.000 kr.

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2015 (OS)

 

Der er i 2015 afsat 35.000 kr. til Mangekamp. Dette er 18.000 kr. mindre end realiseret 2014. Dette er afspejlet i valget af aktiviteter, hvor bl.a. Polo i 2014 var en større udskrivning.

 

Der er afsat 125.000 kr. til Sommerfest 2015 (25 års Jubi-tur). Det er ud fra 50 deltagere. Der vil blive ydet et tilskud på 2.500 kr. pr. deltagere. Det betyder, at et andet deltagerantal end 50 personer vil medføre et over / underskud på aktiviteten.

 

Der er ligeledes ekstraordinært afsat 10.000 kr. til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data.

 

Der er således budgetteret med et samlet underskud på 85.000 kr. for 2015.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.    Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.    Forslag fra medlemmerne (SB)

Jesper Schønnemann fremlagde et forslag om, at alle BC medlemmer skal være medlem af lukket gruppe på Facebook. Dette indebærer, at alle medlemmerne skal have en Facebook profil (hvilket hovedparten allerede har).

 

SB gjorde rede for bestyrelsen holdning: BC hjemmeside er det samlede online medie for BC. Vi kan ikke stille krav om medlemskab af Facebook – dette skal være helt op til den enkelte BC’er. Det er OK at benytte den eksisterende lukkede BC Facebook gruppe til f.eks. deling af billeder og information, men man kan ikke regne med, at alle vil se det. Bestyrelsen vil ligeledes ikke benytte Facebook til at dele officiel information.

 

En afstemning viste, at der var stor opbakning til Bestyrelsens holdning. Forslaget blev således stemt ned med overvældende flertal. Froslaget er derfor ikke vedtaget.

 

8.    Discipliner BC Mangekamp 2015 (MW)

Michael Weile fremlagde programmet for 2015:

1.    Bordtennis

2.    Fisketur

3.    Golf / Billard

4.    Cricket

5.    Jetski

6.    Adventure

7.    Mountainbike

8.    Lerdueskydning

 

Bemærk, at Bordtennis og Jetski er lagt på en onsdag for at imødekomme ønske fra medlemmerne.

 

Julefrokost 2015 skal planlægges af et hold sammensat efter placering den 1. juni 2015 (efter Cricket): Placering nr. 1, 5, 9, 13 og 17 er julefrokost komitéen.

 

BC Aktiviteter 2015

OG 2016 bliver på ski! Endelig dato er ikke fastlagt, da det vil afhænge af flybilletter m.m. Der vil dog komme info så snart det er lagt fast. Dette blev modtaget med klapsalver fra de fremmødte - Vi skal på ski igen...

 

Som et ekstraordinært punkt gennemgik HM og MW programmet for BC 25 års Jubi-tur. Turen er planlagt som Sommerfest 2015.

 

Turen går til Italien – nærmere bestemt Toscana. Som en forsmag på, hvad der venter deltagerne, blev der delt lidt vin, skinke, brød og oliven ud. Derefter blev programmet for de 4 dage gennemgået.

 

Henrik Merót, Henrik Jæger, Morten Jensen og Christian Juul Bødker meldte sig til en underholdningsudvalg.

 

Prisen for deltagelse er 4.495 kr. pr. person for 4 overnatninger, deltagelse i planlagte program og direkte fly til Pisa.

 

Hvis man selv sørger for transport, er prisen for 4 overnatninger og deltagelse i planlagte program 2.495.

 

Vigtigt: deadline for tilmeldes inklusiv indbetaling af depositum er 1. februar 2015.

 

9.    Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·         Ole Skjold

·         Erik Holther

·         Otto Neubert

·         Søren Bruun

 

Alle stiller gerne op igen. Der var genvalg af alle 4 bestyrelsesmedlemmer.

 

10. Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11. Valg af Revisorer

Henrik Aakjær ønsker at trække sig fra posten som revisor. SB takkede i den anledning Henrik for hans fine indsats gennem mange år.

 

Arnt fortsætter som revisor.

 

Som ny revisor er Jesper Olesen valgt.

 

12. Kåring af Årets BC’er

Jesper Pedersen blev kåret som Årets BC’er 2014.

 

Valget blev motiveret med den store indsats, der blev lagt for dagen i forbindelse med planlægning af disciplinen Militær Svømmeforhindringsbane, der viste sig at være et meget stort koordineringsarbejde mellem Farum Kommune, Farum Svømmehal og det danske forsvar.

 

13. Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2014

 

14. Eventuelt

Der blev fremsendt forslag om brug af MobilePay i forbindelse med indbetaling af beløb ved f.eks. egenbetaling ved aktiviteter.

 

Ole Skjold vil se nærmere på denne mulighed.

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2015.

 

Efter at OG var afsluttet var der auktion, først over siderne på www.bluecircle.dk og derefter blev alle BC´ere solgt i det årlige Sweepstake. 

Køb BC Sweepstake 2015

 

Referat JP 

 

Se billeder her fra OG her

 

Bilag 1: Deltagere 

Arnt Gustafsson

Kim Toftum

Christian Juul Bødker

Lars Boldsen

Kim Lohmann

Lars Hammer

Erik Holther

Michael Weile

Henrik Bergsbo

Morten Jensen

Henrik Jæger

Ole Skjold Hansen

Henrik Merót

Ulrik Damsgaard

Henrik Aakjær

Otto Neubert

Henrik Aas

Peter Juul Ottesen

Jan Hallberg

René Bang Hansen

Jan Hovmand

Søren Bruun

Jesper Pedersen

Søren Olsen

Jesper Rebien Olesen

Thomas Rask

Jesper Schønnemann

 

 

Bilag 2: Årets BC arrangement 2014

1.    plads til Polo (7 stemmer)

2.    plads til GoCart (6 stemmer)

3.    plads til Sommerfest (5 stemmer)

 

Dermed får Erik Holter, Søren Bruun, Arnt Gustavson, Henrik Aas og Henrik Nielsen en præmie for det bedste arrangement.

 


TILBAGE


PRINT