Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 2
Besøgende i alt : 2024647
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2013 03/02/2013

Referat af Blue Circle Ordinær

Generalforsamling søndag den 3. februar 2013 kl. 17.00

Kensington Close Hotel, Wrights Lane Kensington, London W8 5SP

 

Søren Bruun bød velkommen og foreslog at Jesper Pedersen blev valgt til dirigent, hvilket blev bifaldet.

Jesper Pedersen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter gældende regler, Jesper gennemgik dagsorden og foreslog at Otto Neubert blev valgt som referent, hvilket blev bifaldet. Herefter bad Jesper P formand om at afgive sin beretning: beretningen følger.

1. Formandens Beretning. Søren gennemgik årets aktiviteter og kunne især glæde sig over det det nogenlunde gennemsnitlige deltagerantal til BC 8-kamps disciplinerne i 2012. Vi var i snit 19,5, og så havde vi set hele 36 forskellige BC´ere i årets løb til disciplinerne, yderligere havde vi set et par stykker til julefrokosten og sommerfest, så vi er nede på fire rene sponsere, tak til de 4 medlemmer, der ikke mødte op i løbet af 2012. Bedste sponsor er Peter Asmus som vi sidst har set til Golf i 2010.. Vi sagde farvel til to medlemmer, Ricco Hagenflindt og Jens Valkki som valgte at stoppe i BC i løbet af 2012. Så nu er vi PT 41 medlemmer i Blue Circle.

Formanden fremhævede at BC drejer sig om sportsmanship, respektere hinanden, -dommere og i øvrigt at udvise fairness. BC netværk var ikke den store succes, men vi håber på at vi kommer up to speed i 2013. BC online kører, men den planlagte opdatering af 500 sider blev ikke den succes, som vi havde håbet, da vores eksterne webmaster sprang i målet.

Jan Hovmand nåede 100 starter i 2012 og næste kandidat er Foldbjerg (står på 96) men Otto er nok det bedste bud på et nyt medlem i Club 100, han kan nå i mål i 2014. Endelig tak til alle de øvrige Bestyrelsesmedlemmerne, der hjælper til og speciel tak til den nye dreng i klassen; Jesper Pedersen, der har afløst Arnt G i bestyrelsen og tager hånd om vores referater, som er udvidet med billeder af maden til bestyrelsesmøderne.

Søren sluttede med en lettere omskrivning af Kennedys berømte ord; “Don’t ask what BC can do for you. Ask instead what you can do for BC”.
Beretningen blev godkendt med stor applaus.

2. Regnskab 2012. Regnskabet fremlagt af kassereren, Ole Skjold Hansen.
Resultatet udviser et underskud på ca. -4,3 tkr. mod et budgetteret underskud på 17,1 tkr.
Aktierne udviser ca. en værdi på 80tkr. mod et indkøb i tidernes morgen på ca. 42tkr.
Egenkapitalen pr. 31/12 2012 er ca. 141tkr. (steget med godt 4 tkr. qva den positive udvikling i aktiekursen) Regnskabet blev godkendt.

3. Kontingent & Indskud 2013. Bestyrelsen foreslog en mindre kontingent forhøjelse pga. almindelig inflation, samt generelt større udgifter på kr. 20, således at kontingent i alt er kr. 250. pr. måned.
 
Efter lidt diskussion lidt for og imod kontingent og indskuds forhøjelse, blev bestyrelsens forslag vedtaget, og indskud for nye medlemmer blev fastsat til 3.400 kr.

4. Budget 2013. For 2013 budgetteres med et underskud på 9,8 tkr., hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Budget for 2013 blev godkendt.

5. Forslag fra Bestyrelsen
. Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra Medlemmer. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

I en kort pause blev der stemt om årets BC arrangement 2012, hvor BC OG 2012 Les deux Alpes arrangeret af; bestyrelsen blev vinder. (uden Jesper P, men med Arnt G). Bestyrelsen blev belønnet med hver en flaske champagne…

7. BC Mangekamp 2013. Discipliner BC Mange Kamp 2013 blev præsenteret af Michael Weile og der blev nedsat et sommerfestudvalg bestående af: Thomas Rask, Kim Lohmann og Henrik Bangsbo samt udvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Samtidig uddeltes der præmier til vinderne af Dart; 1. Kim Lohmann, 2. Ole Skjold Hansen, 3. Henrik Aakjær. Du kan se: BC Aktiviteter 2013

 

8. Valg til Bestyrelsen. Alle modtog genvalg til bestyrelsen og tak fra formand og generalforsamling. Øvrige medlemmer på valg; Erik Holther, Ole Skjold Hansen, Søren Bruun og Otto Neubert blev genvalgt med applaus.

9. Valg af Formand. Søren Bruun blev genvalgt som formand for foreningen og generalforsamlingen takkede formanden med applaus.

10. Valg af Revisorer. Henrik Aakjær og Arnt Gustafsson blev genvalgt med applaus.

11. Årets BC blev introduceret af Otto Neubert med en tale. Vinderen blev; Søren Bruun, der i løbet af alle år har udvist stort engagement og initiativ i foreningen. Fortjent hyldest til Søren.

12. Årets Dummy kunne ikke uddeles, da personen ikke var til stede. Offentliggøres ved senere lejlighed.

13. Eventuelt. Her lagde formanden ud med at præsentere nogle ideer vedr. vores 25 års Jubilæumssommertur, som skal afholdes i 2015, det kunne evt. være en tur til New York, der er nedsat et udvalg bestående af Ulrik Damsgaard og Formanden, som skal undersøge mulighederne. Derefter blev der diskuteret hvordan omkostningerne til sommerfesten skulle bruges og at der godt måtte lægges mere vægt på arrangementerne med større public appeal.

Ulrik Damsgaard og Henrik Aakjær sagde tak for opmærksomheden ved deres fødselsdage. Arnt Gustafsson foreslog at vi skulle indføre en æresmedlemspris, evt. en fond, som kunne finansiere en kontingentfritagelse for æresmedlemmer. I vedtægterne står der: § 5. Æresmedlemmer kan udnævnes af Generalforsamlingen efter indstilling fra Bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at undersøge det nærmere. Der var applaus til Arnt.

 

Robert Hansen foreslog at man kunne tage til La Santa Sport og have en disciplin per dag. Der skal strammes op om at alle medlemmer skal møde op i smoking, som foreskrevet. Claus H-Olesen bemærkede at Ulrik Damsgaard ikke bar smoking. Det blev diskuteret at der skulle være OG i sneen hvert år eller evt. et snesportsarrangement (fx pubcrawl eller slædekørsels konkurrence). Ole SH foreslog at konerne kunne være med til at arrangere sommerfesten.

Generalforsamlingen blev afsluttet med stående applaus og BC’s kampråb. FFFF….

Referenten ON, takker for denne gang.


 

 


Efter OG var der salg af Bannere på www.BlueCircle.dk

 

Og salg af Alle BC´ere i Sweepstake se:  Køb BC Sweepstake 2013

 

Herefter gik vi til Gallamiddagen

 

Se billeder OG 2013 her

 

 

 

 

 


TILBAGE


PRINT