Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2026044
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2011 22/01/2011

 Blue Circle Ordinær Generalforsamling
og første disciplin i BC 8-Kampen 2011.

 

Lørdag den 22. januar 2011 kl. 14.30 på Hotel Marienlyst i Helsingør

 


 

 

Referat Blue Circle Ordinær Generalforsamling 2011

 

Deltagere: 32 medlemmer ved start. 1 kom senere

 

1. Valg af Dirigent: Erik Holther, som kunne konstatere at OG var lovligt indvarslet.

 

2. Formandens beretning: Søren Bruun gennemgik året i BC og gav bl.a. en opsang til medlemmerne for manglende ansvar og forberedelse ved gennemførelse af disciplinerne. Men så også det positive i rekord deltagelsen (63) i jubituren til Barcelona, samt at vi her til OG er 33, så det lover godt for fremtiden her ved indgangen til år 22 i BC´s historie.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Ole Skjold Hansen fremlagde, og generalforsamlingen godkendte med applaus. Regnskabet ender på et plus på 12 K mod budget på minus 19 K. Det gode resultat skyldes dog primært den stigende kurs på vores aktier. BC´s egenkapital er ultimo 2010 på 137 K.

 

4. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud 2011: kontingent 230 kr. pr måned, indskud for evt, nye medlemmer 3200 kr. Blev vedtaget med applaus.

 

5. Forelæggelse af budget for 2011: Efter debat om foreningens tilskud til BC Adventure i forhold til egenbetaling for deltagelse, blev budgettet godkendt af generalforsamlingen.

 

6. Forslag fra Bestyrelsen: OG 2012 henlægges til udlandet og der gennemføres en alpin disciplin i forbindelse hermed. Der var stor interesse for forslaget og blev afgjort, at turen skal gå sydover/til alperne for at tilslutningen vil være til stede. Forslaget blev sendt til afstemning og 26 stemte for. 6 stemte imod og ingen stemte blankt/undlod at stemme.

 

BC Julefrokost afholdes igen på en fredag. 3 undlod at stemme, 1 var imod og 28 stemte for.

 

7. Indkomne forslag fra medlemmer:
Klappepræmie forslaget fra JS blev vedtaget, med 30 stemmer for, 2 imod og nul blank.
Forslaget om en obligatorisk fisketur på programmet hver år blev ikke godkendt af generalforsamlingen. 20 stemte imod, 5 for og 7 valgte ikke at stemme.

 

8. Discipliner BC Mange Kamp 2011: Regler og praktik som arrangør af en disciplin blev gennemgået af Michale Weile, der også præsenterede årets program.
BC Netværk planlægger minimum ét arrangement før sommer og ét efter sommer. Blandt emnerne er: Friday Night Skate (hver 3. fredag i sommerperioden), Croquie tegning, Carl Mar kursus, Experimentariet, fodboldkamp med børn (evt. med Superliga kamp bagefter), B&W diesel, Ridning hos Ulrik og Tinna (hvis det ikke bliver for dyrt
J).

 

9. Valg til Bestyrelsen: EH, ONB, OSH og SB blev genvalgt.

 

10. Valg af formand: SB blev genvalgt med STOR applaus.

 

11. Valg af Revisorer: Genvalg til Jesper Pedersen og Henrik Aakjær

 

12. Kåring af årets BC´er: Ulrik Damsgaard blev den første i foreningen, der to gange er blevet kåret til årets BC’er. Tillykke! Ulrik indstiftede ved denne lejlighed en pris for den bedste formand de seneste 10 år. Prisen udeles suverænt af Ulrik hvert 10. år. SB modtog prisen som ’Bedste formand i 10 år’, med stort bifald fra generalforsamlingen.

 

13. Kåring af årets Dummy: Stort set uden ’konkurrence’ blev Kim Lohmann valgt til årets Dummy. Han modtog prisen med ære og respekt.

 

14. Eventuelt: For og imod oprettelse af en jubilæumsfond blev drøftet.
Foreningens kampråb: f…., f…., fest, fest blev debatteret. Der var udbredt enighed om at afskaffet dette. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til nyt kampråb eller hyldest til BC. Forslag sendes til SB.

 

 

Efter Ordinær Generalforsamling

 

Første Disciplin i BC 8-kampen 2011; CASINO

 

Salg af Bannerannoncer på www.BlueCircle.dk

·         Forsiden: 2.200 til Lars Boldsen

·         Resultatsiden:1.300 Henrik Merót

·         BC Mangekamp: 1.500 Thomas Rask

·         Mangekamp arkiv: 500 Henrik Merót

·         Statistik: 700 Jan Hovmann

·         Aktiviteter: 1.000 Otto

·         Shoppen/Om BC: 800 Morten’s låseservice

·         Medlemmer: 1.000 René Bang

 

BC Sweepstake 2011 Se køb her  rekord omsætning på 12.450 kr. Henrik Merót blev den som gik for højeste bud = 1000 kr.

 

3 retters gallamiddag med kaffe avec

 

OG sluttede med tak for god ro og orden.

Referent: Arnt Gustafsson

26.1.2011

 

 

 

Se billeder fra OG 2011 her

Følgende BC´ere deltog i OG:

Claus Hyldgaard-Olesen
Henrik Bergsbo
Arnt Gustafsson
Lars Hammer
Thomas Rask
Otto Neubert Block
Morten Jensen
Peter Bisgaard
René Bang Hansen
Ole Skjold Hansen
Jan Hallberg
Peter Juul Ottesen
Henrik Merót
Tem Sander
Michael Weile
Kim Lohmann
Christian de Bang
Henrik Aakjær
Jesper Pedersen
Jesper Schønnemann
Claus Olsen
Henrik Nielsen
Christian Kauman
Ulrik Damsgaard
Lars Boldsen Steengaard
Erik Holther
Søren Olsen
Jens Kjeldgaard
Jan Hovmand Larsen
Ricco Hagenflindt
Christian Juul Bødker
Søren Bruun
Ole Thers

På bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2011 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Blue Circle Bestyrelse 2011

 

Formand: Søren Bruun

 

Næstformand: Erik Holther

 

Kasserer: Ole Skjold Hansen

 

Generalsekretær: Arnt Gustafsson

 

Webmaster: Otto Neubert

 

8-kamp koordinator: Michael Weile

 

Underholdnings koordinator: Henrik Merót

 

 

 


TILBAGE


PRINT