Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2024620
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/2008 26/01/2008

Referat af Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 26. Januar 2008. på Custom House i København

 

Billedresultat for custom house restaurant københavn


 

1.   Valg af Dirigent: Erik Holther blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at OG var lovligt indvarslet.

 

2.   Formandens beretning: Søren startede med at byde velkommen, specielt til de 2 nye Martin Hornsyld og Christian Mark Christensen, derefter fortalte formanden om 2007 sæsonen, om de enkelte discipliner i BC 8-kampen, sommertouren til Paris, hvor det nu via Thomas Rask´s hjælp er lykkedes at få en dekort fra Rejsemægleren - 7500 kr. på et gavekort, som vi er ved at omsætte til kontanter, hvad vi får ind, bliver lagt til budgettet på Sommerfesten 2008. Vi havde i 07 i gennemsnit 15,1 medlemmer til mangekampen, men vi så i årets løb 37 forskellige BC´ere. Vi er ved indgangen til den 19. sæson i BC 45 medlemmer. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

 

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: CdB fremlagde regnskabet, som viste en underskud på 25K mod et budget 23K. Regnskabet blev godkendt.

 

4.   Forelæggelse af budget for 2008: CdB fremlagde budgettet for 2008, hvor vi budgetterer med en kontingent stigning, men også et større beløb til de enkelte aktiviteter. Således at ca halvdelen af disciplinerne bliver gratis at deltage i. Der budgetteres med et underskud på 6k. Budgettet blev godkendt med forbehold for at næste punkt også ville blive godkendt.

 

5.   Fastsættelse af medlemskontingent og indskud: Kontingent blev efter en længere diskussion fastsat til 220 kr. fra første marts 2008, samt et bidrag til jubifond på 10 kr. således at der fra første marts bliver opkrævet 230 kr. pr. medlem. Bestyrelsen begrundelse for forslaget: Kontingentet er ikke steget de sidste 10 år, så for at kunne imødegå det fortsat høje niveau på BC arrangementer, samt forenkle administrationen er dette tiltag nødvendigt, det blev samtidig oplyst at en række af aktiviteterne i 2008 qua kontingentforhøjelsen vil være gratis at deltage i. Indskud for nye medlemmer i 2008 blev fastsat til 3000 kr. Kontingent og indskud blev godkendt.

 

  1. Forslag fra Bestyrelsen: Formanden fremlage på bestyrelsens vegne et forslag om at det skal koste mindst 500 kr. at udeblive fra et arrangement som man har tilmeldt sig. Med en lidt ændret tekst blev forslaget vedtaget, det lyder således. Det skal fremover koste mindst 500 kr. hvis man har tilmeldt sig et BC arrangement og der efter udebliver, uden nogen form for afbud til arrangørerne. Ved afbud på dagen som følge af; akut sygdom egen eller mindreårige børns, træffer arrangørerne i samråd med bestyrelsen afgørelse, om hvad det skal ske med eventuelle udgifter som afbudet har fåført BC. (der kan ved specielle arrangementer så som OG, Sommerfest, Julefrokost og mangekamps discipliner hvor kostprisen er højere end 500 kr., fastsættes et større udeblivelses gebyr) Forslaget blev vedtaget. 

7.   Indkomne forslag fra medlemmer: Forslag fra Jesper Schønnemann om at der ikke må serveres Kir som velkomstdrik ifb med BC arrangementer blev vedtaget, et forslag Fra Henrik Nielsen om at sætte jubi fonden op til 10 kr. blev forkastet, da vi allerede havde sat kontingentet op. Ligeledes fra Henrik Nielsen var det kommet forslag om en weekend tur til Mallorca i juni, forslaget blev ikke vedtaget. Fra Peter Bisgaard var det et forslag om at nedsætte BC Mangekampen til en 4 kamp. Forslaget blev forkastet.

 

8.   Discipliner BC Mange Kamp 2008: Jan Hallberg og Søren Bruun gennemgik aktivitetsplanen for 2008. En 8 kamp med 2 dobbelt arrangementer og en passiv disciplin (aktiespil) således at 8-Kampen afvikles over 5 samlinger (aktiviteterne kan ses under mangekamp her på www.bluecircle.dk), samt selvfølgelig en Sommerfest og en julefrokost. Peter Juul Ottesen fortalte lidt om Sommerfestudvalgets planer, det bliver noget med udfordring og sanselighed, samt en kulinarisk oplevelse.

 

9.   Valg til Bestyrelsen: Christian de Bang, Arnt Gustafsson, Jan Hallberg og Ole Skjold Hansen var på valg, og modtog alle genvalg.

 

10.  Valg af formand: Søren Bruun modtog genvalg.

 

11.  Valg af Revisorer: Henrik Aakjær og Jesper Pedersen blev genvalgt.

 

12.  Kåring af årets BC´er: Michael Weile blev kåret som årets BC´er.

 

13.  Kåring af årets Dummy: Christian Juul Jensen fik denne udmærkelse for sit stunt ifb. med 4WD Adventure i Jylland.

 

14. Eventuelt: Her blev drøftet løst og fast om BC´s fremtid, samt om dem som skylder BC, kassereren bruger uforholdsmæssig lang tid på at kræve de skyldige beløb ind. - CdB fortalte at det ikke længere er muligt at betale med Dankort da vores maskimekaniske fluesmækker ikke længere kan bruges, det undersøges om det fremover er muligt at indkræve evt. gæld over PBS. Schønne mente at vi burde indkøbe et betalingsmodul til vores hjemmeside, således at der på forhånd kunne betales med kort over nettet. - Jesper Schønnemann spurte hvor mange som var interesseret i en fisketur, nu når den ikke var på 8-kamp programmet, og rigtig mange hænder blev rakt i vejret. - Herefter fortalte Jesper om Ulriks sygdom, hvor han nu er 2/3 igennem kemokuren. Forsamlingen var enige om at ønske Ulrik alt mulig held og lykke med behandlingen. Et stort GOD BEDRING. Vi tænker på dig og sender positive tanker til dig og din familie. Vi glæder os til at se dig igen.

 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et BC længe leve FFFF


 

 

Efter Ordinær Generalforsamling

 

Promoverede webmaster Otto Neubert BC´s hjemmeside på bedste vis, hvorefter det var en nem sag at sælge Bannerannoncerne på www.BlueCircle.dk

 

Derefter blev alle solgt i BC Sweepstake 2008  Se køb her  årets højeste bud faldt på Michael Weile, som blev købt af Robert Kreijtz for 1200 kr., samlet omsætning i sweepstake var 12.200 kr. (ny rekord) det giver 5856 kr. til den som har købt nr. 1.- 2928 kr. til den som har købt nr. 2 samt 976 kr. til den som har købt årets treer i BC 8-kampen.

 

Herefter så vi på storskærm hvordan Danmark slog Tyskland i den spændende EM- semifinale i Håndbold.

 

Det officielle program fortsatte med en 3 retters gallamiddag, kaffe avec og derefter nedenunder til mere fest i Baren

 

Jo! det blev en OG, der vil gå over i historien. GT'en blev indført og Danmark kom i finalen... 


 

Se billeder fra OG her 

Følgende BC´ere deltog
Søren Bruun
Jan Hallberg
Jesper Pedersen
Michael Weile
Claus Hyldgaard-Olesen
Christian de Bang
Otto Neubert
Ole Skjold Hansen
Jesper Schønnemann
Arnt Gustafsson
Peter Juul Ottesen
Jesper Olesen
Martin Hornsyld
Tem Sander
Christian Juul Jensen
Erik Holther
René Bang Hansen
Ole Thers
Thomas Rask
Henrik Merót
Jan Bonke
Robert Kreijtz
Jens Valkki
Christian Mark Christensen
Jan Hovmand Larsen 

 


TILBAGE


PRINT