Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2022427
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/2007 20/01/2007

Blue Circle Ordinære Generalforsamling blev afholdt lørdag den 20. januar 2007 i det nybyggede Copenhagen Island Hotel, på Kalvebod Brygge i København.

Generalforsamlingen blev gennemført efter foreningens vedtægter.

 

1. Valg af dirigent: Erik Holter blev valgt, og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning: Formand Søren Bruun startede sin beretning, med at takke for det pæne fremmøde, 25 BC´ere var mødt op. Han glædede sig specielt over, at mange af de ”gamle” var imellem. Herefter gennemgik Formanden det forgangne års aktiviteter; 8-kampen med Claus Hyldgaard-Olesen som vinder, foran Jan Hallberg og ham selv, 3 mand over 45 men stadig meget aktive. Formanden måtte dog også konstatere, at vi havde haft det næst laveste gennemsnits deltagelse nogen sinde (15,8), vi havde set 31 forskellige BC´ere i 8-kampen i løbet af året. Og så fik vi nr. 6 og 7 i BC 100 disciplin klubben Chr. De Bang og Jesper Olesen. Vi havde en Kanon sommerfest på Valdemar slot på Tåsinge arrangeret af Ole Skjold. – Hvor Robert Kreijtz viste den flotte gestus, at inviteret alle på pølser og øl på vejen til Svendborg. Året blev som vanligt afsluttet med Julefrokosten som blev afholdt på Park Cafe. Søren fortsatte sin beretning med et lyst syn på fremtiden, nu har BC eksisteret i 17 år. Vi er p.t. 43 medlemmer, vi sagde farvel til 2. i 2006, men fik til gengæld to meget aktive ind; Thomas Rask og Michael Weile som begge har gjort en god figur. Formanden sluttede sin beretning, med at rose Webmaster for hjemmesiden, hvor vi nu har haft over 26.000 besøgende, samt takke alle årets arrangører, og ikke mindst sine kollegaer i Bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Kasserer Christian de Bang fremlage det reviderede regnskab, og vi må sige at året var gået forrygende, til trods for en faldende aktiekurs, kommer vi ud med et overskud på 20.110 kr. mod 6.000 kr. i budget. Dette er nået via en stram styring af de enkelte aktiviteter. BC ejenkapital er nu inklusiv jubifond (på 32,220 kr.), men eksklusiv hensat aktieskat på kr. 147.612. Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

 

4. Forelæggelse af budget for 2007: Et år med højt ambitionsniveau, hvilket også viser sig i budget, da vi budgetterer med et underskud på 23.500 kr. Dette blev positivt modtaget af forsamlingen.

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud: Vi bibeholder kontingent på kr. 142 pr. måned. Indskud for nye medlemmer fastsat til kr. 3.500. Vedtaget af forsamlingen.

 

6. Forslag fra Bestyrelsen: Under dette punkt gennemgik Formanden den spørgeundersøgelse, som vi gennemførte i efteråret og hvor 32 % havde svaret. Herefter blev stemmeseddel til Årets BC arrangement 2006 uddelt. - Efter en lille pause kunne BC Adventure, hvor Søren Bruun og Erik Holter var gamemasters, kåres som årets BC Arrangement. De fik Champagne, hæder og anerkendelse af forsamlingen.

 

7. Indkomne forslag fra medlemmer: Ingen

 

8. Discipliner BC Mange Kamp 2007: Jan Hallberg og Formanden gennemgik programmet for 2007. Mange spændende aktiviteter. Stor bifald fra de fremmødte medlemmer.

 

9. Valg til Bestyrelsen: Søren Bruun, Otto Neubert og Erik Holther var på valg og modtog genvalg for de næste 2 år.

 

10. Valg af formand: Søren Bruun blev genvalgt med stor applaus.

 

11. Valg af Revisorer: Genvalg af Jesper Petersen og Henrik Aakjær. De tidligere afgåede revisorer (i 2005) - Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard, var endelig tilstede og kunne få anerkendelse, og en gave for mange års tro tjeneste.

 

12. Kåring af årets BC'er: Ole Skjold Hansen for aktiv bidrag med bestyrelsesarbejdet, planlægning og afvikling af sommerfesten og BC tennis. Samt for sin altid positive indstilling til foreningen.Tillykke.

 

13. Kåring af årets Dummy: Lars Boldsen, for at afholde sit kobberbryllup samme dag som OG 2006, og samtidig invitere 8-10 aktive BC medlemmer. Det gør han ikke igen!

 

14. Eventuelt: Henrik Nielsen blev valgt til sommerfest udvalget. Ellers var der snak om løst og fast.

 

Generalforsamlingen sluttede med et leve for Blue Circle! F.F.F.F!!!!

 

Efter OG var der opstilling til fællesfoto. Herefter gennemgik Otto Neubert de nye tiltag på hjemmesiden, blandt andet kan du nu se BC siden på din mobiltelefon. Derefter var der auktion over Banner annoncer på www.BlueCircle.dk

 

Som sidste punkt inden middagen, blev alle solgt i Årets sweepstake, hvor Jan Hallberg må være favorit til at vinde BC 8-kampen, hvis man skal gå efter hammerslagsprisen.

 

Efter velkomstdrik (Kir Royale, der er modtaget et forslag til OG 2008, om at Kir aldrig mere må serveres til en OG), blev der serveret en glimrende 3 retters Galla middag i "Restaurant The Harbour" med dertil passende vine. Efter kaffe og cognac, var der afgang til Wallmans i Cirkusbygningen, hvor vi afsluttede aftenen, med div. flasker.

 

Referent: Arnt Gustafsson.


Se billeder fra OG her

 

    

Følgende BC´ere deltog i OG 2007:
Jan Hallberg
Søren Bruun
Otto Neubert
Peter Bisgaard
Jesper Olesen
Kim Toftum
Henrik Merót
Arnt Gustafsson
Claus Hyldgaard-Olesen
Robert Kreijtz
Erik Holther
Christian de Bang
Christian Juul Jensen
Jesper Schønnemann
Henrik Nielsen
Søren Olsen
Jens Kjeldgaard
Peter Lundsgaard
Thomas Rask
René Bang Hansen
Jens Valkki
Peter Juul Ottesen
Lars Boldsen
Tem Sander
Jesper Pedersen(kun dag)

 

 


TILBAGE


PRINT