Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2025011
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1995 21/01/1995

BC Referat af Ordinær Generalforsamling 21.1.1995 kl. 16.00 på Hotel Kong Frederik

Se indkaldelse til OG her   Se Dagsorden her

Antal deltagere mødt kl. 16.00 : 29 Antal deltagere senere: 32

Formanden bød velkommen kl.: 16.00

Pkt. 1. Valg af dirigent: Jan Olsen

Formandens beretning (Michael Engell):
Konstaterede at det var en god begyndelse på 1995 med det store fremmøde ved OG som vi har savnet i løbet af 1994.

Agenda og dagsorden blev gennemgået.
Vedr. medlemmer kunne det oplyses at Jesper Helbrandt, Jan Zickermann og Lars Bo Dalgaard var udmeldt.
Vi er nu 43 medlemmer med et gennemsnit på 34,4 år.

Vi skal have nye emner nu - inden starten på disciplinerne.
Vi indfører nu en ny struktur med færre og billigere discipliner. I år er et prøve år hvor vi ikke satser på at øge egenkapitalen.

For første gang skal vi have valg om bestyrelsesposterne og det er glædeligt for det viser at interessen er til stede for at deltage aktivt i BC’s arbejde.

ME foreslog en BC-fond i stedet for barn i Afrika - hvor det var nye velgørende formal hvert år vi skulle støtte !!!

Vi fortsætter indtil videre med SOS - undersøges nærmere af UD.
1994 har været det mest turbolente år i BCs historie, få deltagere i arrangementerne, tab af egenkapital, stor gennemstrømning af medlemmer m.v. men 1995 ser ud til med den nye struktur at blive et rigtigt godt år.

Pkt. 3. Regnskab (Jan Mortensen)
Underskud:    kr. 19.900
Budget - prøveår uden sats på overskud.
Egenkapital pr. 30.11.94  = 50.000 heraf ca. ½-delen Jubi-konto
Efter at der blev sat kr. 1200 på til Barn i Afrika blev regnskabet godkendt.

Pkt. 4. Forslag fra Bestyrelsen. Se vedlagte vedr. 6-kamps-regler

Pkt. 5 - Forslag fra medlemmer.
Chr. De Bangs forslag var det samme som bestyrelsen mente m.h.t. points-system. Vedtaget.

Pkt. 6. Fastsættelse af Medlemskontingent og indskud: Kontingent Samme, kr. 100,- pr. måned + 120,- til
JUBIFOND Indskud : Uændret

Pkt. 7. Valg af formand.
ME opstillede og blev enstemmigt valgt for endnu et år.


Pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ulrik Damsgaard (ikke på valg)
Jesper Schønnemann (ønskede at trække sig)
Henrik Jæger (ikke på valg)
Michael Engell (Valgt til formandsposten)
Rene Bukrinsky (ikke på valg)
Resultat af valg til Bestyrelsen: nr.1, 2 og 3 kommer ind.
Søren Bruun 24 Ny Jan Mortensen 11
Henrik Aakjær 20 Ny Jan Olsen 10
Henrik Nielsen 20 Ny Kim Ekstrøm 8
Ugyldige stemmer 3 Thomas Schultz 3
Der var tak og gaver til Jan, Jan og Jesper for lang tids tro og tjeneste.

Pkt. 9      Revisor 1995    : P.Bisgaard Revisor 1995    : S.Olsen

Pkt. 10. Udvalgsberetningen
Rabat- og Gratisordninger.    Henrik Nielsen
Der fremkommer en undersøgelse af behovet i BC. Bliver nok delt op i 3 kategorier. Hvad kan du tilbyde??


Søren Bruun fortalte om årets arrangementer i BCB: Sweepstake som gav et godt overskud.
BCB genopstår efter behov

11.   Eventuelt.
Årets  BC : Jesper  Schønnemann
Årets  Dummy : Sommerfestudvalget
Tillykke til Henrik N.- Henrik Q.- Peter B.- Jan M.
Medlemskort blev uddelt.
Sweepstake ved Søren Bruun, BC-Business indtægt kr. 3.940,-
Se køb i Sweepstake her

NYT: PRÆMIEUDVALG ved Rene Bukrinsky og Ulrik Damsgaard. Skal koordinere sponsering af præmier til disciplinerne.

Peter Christian forested opstillingsbillede/foto kl. 16.40
SLUT kl. 18.40 derefter god mad og drikke samt Det Ny Annabells

Sekretær, Ulrik Damsgaard

Billedresultat for hotel kong frederik
TILBAGE


PRINT