Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 2
Besøgende i alt : 2024445
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1997 18/01/1997

Referat af BC´s Ordinære Generalforsamling lørdag d. 18. januar 1997 på Sophienberg Slot

 

Se indkaldelse til OG her   Se dagsorden for OG her 

Ved Generalforsamlingens start kl. 15.30 var 19 medlemmer til stede (3 mødte lidt senere). Så i alt 22 medlemmer + 4 fuldmagter var repræsenteret på Generalforsamlingen.


 

1. Valg af dirigent: Christian de Bang blev valgt.

 

2. Formandens beretning: Søren Bruun omtalte årets arrangementer i 8 kampen og nævnte, at der i gennemsnit havde deltaget 21,3 BC´er i 8 kamps disciplinerne, hvilket er et lille fald i forhold til året før, hvor vi dog kun havde 6 discipliner. Ved sommerfesten på Kobæk Strand var der 48 deltagere. Julefrokosten havde tiltrukket 22 mand. I sin beretning var formanden også inde på de udmeldte medlemmer, men konstaterede at medlemsflugten nu var vendt, vi er p.t. 43 medlemmer og flere er på vej ind.

 

3. Regnskab: Henrik Aakjær fremlage regnskabet, der udviste et overskud på kr. 3.711,00. Regnskabet blev godkendt. Budget: HAa fremlagde budgettet, men først måtte vi holde afstemning om dagsordenens punkt 4.

 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud: Der blev vedtaget en kontingentstigning til kr. 136,25 pr. måned (kr. 142,00 inkl. PBS gebyr). Indskuddet for nye medlemmer blev fastsat til kr. 800,00. Derefter blev Budgettet godkendt.

 

5. Indkomne forslag: 1. Differentieret betaling for 8 kamps discipliner, alt efter hvor dyre de e at afholde (4 discipliner à 50 kr. og 4 discipliner à 100 kr.). Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 10 imod. 2. Forslag om afvikling af betaling til barn i Afrika. Efter en følelsesladet debat stemte 2 for afvikling og 21 imod.

 

6. 8 Kamp`97: Ulrik Damsgaard præsenterede disciplinerne for 8 kampen ´97, UD gennemgik også reglerne for 8 kampen, samt præmierne. Som noget nyt er der i år præmier ned til 6. pladsen. Arrangørerne af de enkelte discipliner tager stilling til, om der kan/må medbringes børn. Christian de Bang fortalte om BC Business´s planer om mindst 2 arrangementer i ´97. Søren Bruun præsenterede oplæg til et nye BC arrangement: BC OPEN GOLF, for BE´ere+gæster med officielt handicap. Men da mange medlemmer ikke er medlem af Dansk Golf Union, og derfor ikke må spille på andre end åbne baner, blev det vedtaget at afholde golfturneringen på en åben (pay and play) bane, hvor alle har mulighed for at deltage.

 

7. Valg til bestyrelsen: De 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Henrik Nielsen, Henrik Aakjær og Søren Bruun genopstillede alle og blev genvalgt.

 

8. Valg af formand: Søren Bruun blev genvalgt.

 

9. Valg af revisorer: Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard blev genvalgt.

 

10. Årets BC´er: Henrik Andersen blev kåret som årets BC´er.

 

11. Årets Dummy: Offentliggørelsen blev udskudt til næste EOG.

 

12. Eventuelt: Kim Holten efterlyser dåb af nye medlemmer (vil foregå til EOG). Michael Engell efterlyser løbende offentliggørelse af stillingen i 8 kampen (er løbende uddelt ved arrangementerne i ´96), samt opdatering af medlemskartoteket. Formanden påpegede her, at hvis vi skal holde medlemskartoteket a´jour, så er det bindende nødvendigt. At vi får rettelserne fra medlemmerne. Der blev sendt en liste rundt, så de tilstedeværende kunne komme med de ændringer, som de havde ”glemt” at sende til Michael Foldbjerg, der står for medlemskartoteket. Rene Bukrinsky foreslog at registrere vores navn på Internettet. Erik Holther foreslog flere arrangementer som vores besøg på Barsebäck. Jesper Schønemann mente ikke, at det var så vigtigt af få BC Newsletter i farver, og så ville han gerne have sin far med på Fisketuren. SB uddelte til slut ventelister. Henrik Aakjær fik en gave fordi han havde fødselsdag, og valgt at fejre den på BC´s Generalforsamling.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 17.55.

For referat: Søren Olsen

Herefter blev alle solgt i Sweepstake Se køb i Sweepstake her og vi kunne gå til det vel dækkede bord i de  tilstødende lokaler, hvor vi kunne nyde en udsøgt middag med dejlige vine til. Efter at Kaffe og Cognac var indtaget, fortsatte mange på Nokken og senere til U-båden……...

Se billeder fra OG her

 

  


TILBAGE


PRINT