Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2023361
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1993 16/01/1993

Referat af Blue Circles Ordinære Generalforsamling Lørdag den 16.1.1993 kl.
15.00 på Rolighed Skodsborg Strandvej 303.

Se indkaldelsen til OG her

Der var 31 tilmeldte medlemmer og de 18 var mødt op kl. 15.25
Formand Jan Zickerman bød velkommen kl. 15.34 og her var i alt 26 medlemmer
mødt op.

Jan Olsen blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning.
JZ fremkom med sin beretning.
Årets l. kvartal bar præg af svigtende deltagerantal til disciplinerne. Husk at
planlægge i god tid (pegefinger).
Vi er kommet længere fra hinanden, men fra sommerfesten er det gået den
rigtige vej igen.
Kisteauktionerne er en genial ide og der skal lyde en stor tak til alle
sponsorerne. Det er et godt initiativ.
Vedr. regnskabets resultat contra det budgetterede som afviger med ca. 10.000
afholdt vi en EOG i november hvor vi ville ryste medlemmerne bedre sammen
og brugte en del penge på dette; med et godt resultat.

3. Regnskab.
Regnskabet blev fremvist på overhead og gennemgæt af Jan Mortensen.
Indtægter 64.000    Udgifter 53.000  Resultat +11.000 Resultatet var ca.
10.000 kr. dårligere end budgetteret. Budget for 1993 kalkulerer med et
overskud på kr. 24.500. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Forslag fra Bestyrelsen.
Jan Olsen fik ordet vedr. emnehenvisning.
JO mente at vi skal bruge hinanden noget mere.
Hvad kan vi gøre ??
Derefter fremkom JO med et indslag om Eurobrokers, forsikringsmæglere.

4.b.  Kreativt medlem til bestyrelsen.
JO og Lars-Bo Dalgaard præsenterede vort nye medlem af bestyrelsen; nemlig
Henrik Jæger.
Videoklip blev vist på skærmen med Henrik J. og "Great Balls of fire".
Lars-Bo overrakte derefter dette videoband til Henrik Jæger, hvis opgave bl.a.
bliver at sørge for 10-kampsdiscipliner og underholdning ved diverse
arrangementer..

4 c.  Logo.
Logo blev fremvist af Michael Engell. Rene Bukrinsky var ophavsmanden bag.
Stor begejstring.

4 d. Fotoarkiv.
ME fremviste et udsnit af fotokartoteket på overhead. Det færdige resultat
bliver udsendt snarest. Mads Mathiasen har forestået kopieringen.
Hvis der kommer ændringer, rettelser m.v. kontakt straks Michael Engell, så vi
hele tiden kan være up-to-date.

5. Forslag fra medlemmer.
Ingen

6. Kontingent ved JZ.
Fastholdelse af 1992 kontingent.

6 a. Medlemsantal.
Stadigvæk 50 medlemmer.
Evt. nye medlemmer skal være "villige medlemmer".
16.35    Pause 16.45   
Start igen

7. Valg af formand.

JZ fremkom med kandidat. Lars-Bo Dalgaard.
LBD fortalte om sig selv og sine ambitioner m.h.t. BC, som bl.a. gik ud på at vi
skulle udnytte netværket bedre, d.v.s. benytter hinandens ekspertise i meget
højere grad end hidtil.
LBD takkede JZ for hans år som formand og JZ fik stående ovationer.
JZ fik ordet og takkede af og bød velkommen til Lars-Bo som JZ mente var en
god afløser til formandsposten.
ME takkede JZ i en smuk tale og overrakte herefter en gave fra BC som var en
kuglepen med indgraveret "Blue Circle".

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jan Mortensen genvalgt.
Jan Olsen genvalgt.

9. Revisor.
Søren Olsen og Peter Bisgaard blev genvalgt.

10. Rabat- og gratisordninger. Ved JO.
Annabells-kort kommer snarest.
VIP kort til bestyrelsens medlemmer.
Vi har stadig ordninger hos City Sport og Bachs Company
Der arbejdes med frisør STUHR
JO opfordrede medlemmerne til at fremkomme med andre ordninger.

10. BC Busines ved Søren Bruun.
1992 var et år med meget ringe tilslutning til BCB.
Barsebäck  9 personer
Voice/Grøf ten   11 personer
Ten-Four   11 personer.
SB oplyste at det var svært at kalkulere med dette lave antal når man
kontaktede firmaer for at få et arrangement på plads.
Det blev dog vedtaget at fortsætte BCB og man håber på større tilslutning i
fremtiden.
Fremtide forslag: Vinsmagning - Weekendtur til Prag - Besøge et pladestudie.

10 c BC Culture. Ved JO og Peter Bisgaard.
Der er nu en aftale på plads med Parkens Bowlingbaner om at vi har tid den
sidste onsdag i hver måned kl. 19-21.
Der kommer nærmere besked ud med posten.
Det blev foreslået at der skulle kåres en BC Bowling-champ.

10. C   BC Skitour.
Peter Faurholdt underrettede på overhead. 47 deltagere er klar til afgang den
5.2.1993 til 10 dages skiferie i Val Thorens, Frankrig. Enkelte ledige pladser
til overs.

10 D 
BC Invest.
Der var ikke sket nogle investeringer i 1992,men nu er der aftalt noget mellem Jan Mortensen,
Jan Olsen og Søren Olsen. Der er tale om noget med en puljeinvestering eller lign.

11. Eventuelt. (startede kl. 17.30)
Årets BCer blev kåret. Det var Henrik Nielsen for sin aktive indsats i foreningen, samt sponsoring
m.v. Desværre var Henrik ikke tilstede og pokalen overbringes på en eller anden made.
Årets Dummy blev Søren Bruun. Dette kommer vi til at høre mere om senere.

Pause 17.40
Start 17.45

1993 tikamp.

UD gennemgik 10-kampen for 1993 på overhead. Aktivitetslister udsendes snarest, sammen med Fiskeinvitation
som er den 14.02.93. Der opfordres til at indskrive alle datoer i sin kalender allerede nu. Der blev udråbt
et leve for BC. Mødet blev hævet kl. 17.55 og Jan Olsen takkede for god ro og orden.Fredensborg den 18-1-1993

Ulrik Damsgaard, SekretærBlue Circle - Generalforsamling

Se billeder fra OG her 1993 her


 

Billedresultat for rolighed skodsborgTILBAGE


PRINT