Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2023358
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1994 15/01/1994

BC Referat af Ordinær Generalforsamling på Jægersborg Hotel den 15.1.1994, kl. 16.00

Se indkaldelse til OG her  Dagsorden for OG

Antal deltagere mødt kl.16.00: 23 
Antal deltagere senere: 32

Formanden bød velkommen kl.: 16.22 (31 mødt) 
Mangler Chr. Kirkmann 16.50

Pkt. 1. Valg af dirigent: Jan Olsen

Pkt. 2. Formandens beretning ved Lars Bo Dalgaard(LBD): Et fremragende år !! En svag start, men generel positiv tendens gennem året med en god afslutning. Gennemgang af de afholdte discipliner.Sommerfesten var et fremragende arrangement. Stor tak.Tilstræbe at få et fast tilholdssted til foreningen.Velkommen til nye medlemmer.Trækker sig tilbage p.g.a. arbejdspres.Tak for denne gang

Pkt. 3. Regnskab ( Jan Mortensen )
Overskud: 16.667 kr.
Nyt regnskabsår  1.1 til 30.11
Budget sat op på de fleste pkt. (overskud på kr. 18.000)
Egenkapital pr. 30.11.93  =  69.605
Rykkergebyr ved JS - 50-100-PBS evt. ud


Pkt. 4. Forslag fra Bestyrelsen.
Overførsel af kr. 12.000,- fra den ene millionærkonto til BC-invest. Afstemning efter pkt. 10.C

Pkt. 5 - Forslag fra medlemmer.Chr. De Bangs forslag om et medlemsindlæg ved hver EOG blev vedtaget 20 ud 28
Henrik Åkjærs forslag om 10-kamps points blev taget op til overvejelse. Nogen af ideerne vil blive brugt for 1994.

Pkt. 6. Fastsættelse af Medlemskontingent oq indskud; ved LBD
Kontingent:Samme, kr. 100,- pr. måned + 120,- til JUBIFOND
Indskud: Uændret

6a.
Medlemsantal for 1994 ved LBD Blev
fastsat til ca. 50 medlemmer

Pkt. 7. Valq af formand.
LBD trækker sig
ME opstiller og blev enstemmigt valgt kl. 17.05
Derefter takketale og gave til LBD

Pkt. 8. Valq af bestyrelsesmedlemmer.
Ulrik Damsgaard (genvalgt)
Jesper Schønnemann (genvalgt)
Henrik Jæger (genvalgt)
Michael Engell (Valgt til formandsposten)
Rene Bukrinsky (Valgt ind i bestyrelsen)

Pkt. 9  Revisor 1994 : 
Revisor: P.Bisgaard, S.Olsen valgt

kl. 17.12 Pause 
opstart igen kl. 17.30


Pkt. 10. Udvalqsberetninger:
Rabat- og Gratisordninger: JO Overtages af Henrik Nielsen
BC-Business: Søren Bruun, Arnt, Quitzau - Jan Mikkelsen valgt ind i BCB.
Søren Bruun fortalte om årets arrangementer:
Easy Sound, Picnic, Nordisk Film, Colcate, Sweepstake
BC-Invest: Indlæg af JO kl. 17.42 i Forklaring på BCs investering af JO

11. Eventuelt.
Årets BC er uddelt af ME: Søren Bruun kl. 18.00
Årets Dummy uddelt af ME: Peter Christian

Gennemgang af BC-10-kamp 1994 UD 18.05 til 18.20 Der gives ikke kontante præmier i disciplinerne.

Sweepstake ved Søren Bruun, BC-Business Se køb i Sweepstake her 
Chr. Kirkman blev købt for kr. 600,- og fortsætter i foreningen

Evt. fra diverse:
Henrik Nielsen foreslog 10x5 Holddiscipliner
Peter Christian forestod opstillingsbillede/foto

SLUT kl. 19.03 derefter god mad og drikke samt SUBMARINA

Sekretær, Ulrik Damsgaard

 TILBAGE


PRINT