Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2234736
Medlemmer i alt : 39
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling + Påskefrokost 2022 02/04/2022

Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 2. april 2022 kl. 14.00 hos MBK i Pilestræde

med efterfølgende Påskefrokost i Restaurant Schønnemann

 

Så var vi nået til Blue Circle Ordinære Generalforsamling 2022, den 32. af slagsen
 

 

I år var Den Ordinære Generalforsamling en tretrinsraket hvor vi startede med at afholde selve Generalforsamlingen hos; MBK, Pilestræde 61, 1112 København K, efterfølgende fortsatte vi med ”Påskefrokost” et godt stenkast derfra i; Restaurant Schønnemann, Hauserplads 16, 1127 København K, inden vi afsluttede på Old Irish Pub på Frederiksberg.

 Se billeder fra OG her
 

 

Referat BC Ordinær Generalforsamling 2022 Lørdag den 2. april 2022 kl. 14.00

 

Deltagere og BC-aktiviteter 2022: Se nedenfor

Referat: JP

 

OG 2022 blev afholdt i lokale hos MBK i Pilestræde i København Centrum.

 

1.   Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstaterer, at alle formalia omkring indkaldelse til OG er overholdt.

 

2.   Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG nr. 32. i BC år 33. Det er dejligt at se så stor deltagelse på årets OG (27 medlemmer)

 

Derpå gennemgik han BC-året 2021 ved at kort refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2021 indeholdt. Året var præget af corona – derfor var årets discipliner reduceret til 7 styk.

 

Den gule trøje var i Henrik Aakjærs besiddelse de første 6 discipliner, men blev slået på målstregen af årets vinder Henrik Jæger med 1 point ved sidste disciplin. Det er værd at bemærke, at dette var Henrik Jægers 10. sejr i BC Mangekamp.

 

Årets vinder blev Henrik Jæger efterfulgt af Henrik Aakjær og på tredje pladsen kom Henrik Schwenn.

 

BC har i indeværende stund 38 medlemmer. Christian Juul meldte sig ud i 2021.

 

Årets sommerfest måtte desværre aflyses af 2 omgange. Det første sted blev solgt og ved det andet sted opnåede arrangementet ikke det opsatte mål for deltagelse.

 

Søren gjorde opmærksom på, at BC nuværende hjemmeside kun understøttes af Microsoft Explorer. MS Explorer vil ikke blive understøttet af Microsoft efter 15. juni 2022. Dette er endnu en grund til, at BC skal se på mulighederne for at flytte hjemmesiden over på ny platform.

 

Vi kunne i løbet af året fejre en jubilar, Michael Weile med start nr. 100.

 

2022 kan give følgende jubilarer: 

  • Jesper Olesen kan nå 200 discipliner
  • Rene Bang kan nå start nr. 100 

Gennem 2021 så vi 31 medlemmer til de 7 discipliner. Og i alt så vi alle på nær 4 medlemmer i løbet af året.

 

Bestyrelsen afholdt 10 møder gennem 2021 – heraf 8 på Teams.

 

Søren sluttede af med at understrege det unikke ved BC – 33 år som forening af denne karakter er unikt. Det skal vi være stolte af. Afslutningsvis takkede Søren de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 2021.

 

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2021 fra hans side.

 

Dette resulterer i et samlet årsresultat på et stort overskud på 47 kkr. imod et forventet underskud på 19 kkr. Dette skyldes ikke mindst mindre aktivitetsniveau grundet corona og den aflyste Sommerfest.

 

Balancen er 31.12.21 305 kkr (kraftig stigning ift. forrige år).

 

OSH understregede endnu en gang vigtigheden af at have bilag på alle udgifter. Afregningerne i 2021 har været i rigtig god stand for de fleste aktiviteter!

 

Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

 

Ole takkede til sidst revisorerne (Jesper Olesen samt Arnt Gustafsson).

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.   Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2022 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2022.

 

Indskud fastlægges for 2022 til at være på 5.000 kr. Forhøjelsen skyldes ikke mindst den kraftige stigning i balancen.

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2022 (OSH)

Der er i 2022 afsat ekstra beløb til bl.a. Mangekamp, Sommerfest og Julefrokost

 

Budget er baseret på nuværende 38 medlemmer samt 1 nyt medlemmer i løbet af 2022.

 

Der er ikke afsat penge til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data. Der er en omkostning i størrelsesordenen 20-25 kkr, men det giver ikke mening at fastholde denne budgetpost år efter år når den ikke bliver aktiveret. Bestyrelsen vil gennemføre projektet når den rigtige løsning findes og bogføre den som ekstraordinær udgift.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.   Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

7.   Forslag fra medlemmerne (SB)

Jesper Schønnemann:

”BC Julefrokost skal være en traditionel julefrokost med ”snaps, sild, fiskefilet m.m.”

Ved afstemning: 14 for, 8 imod, 4 blanke.

Forslaget blev vedtaget.

 

8.   Discipliner BC Mangekamp 2022 (SB)

2022 disciplinerne var allerede annonceret for OG, så disse var kendte. Derfor blev der heller ikke brugt ret meget tid på at gennemgå disse på OG BC Aktiviteter 2022

 

Jesper Schønnemann og Niels Refsgaard gennemgik 2 ideer til Sommerfest 2022:

·        Malaga (dyre grundet flybilletter)

·        Amsterdam (på niveau med øvrige udenlandsture - bedre transportmuligheder)

 

Generelt feedback var en stemning for fokus på samværet, sammenhold og en pris, der sikrer størst deltagelse. Derfor var stemningen mest for Amsterdam.

 

9.   Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·        Michael Weile (stiller ikke op igen)

·        René Bang Hansen (stiller op)

·        Jesper Pedersen (stiller op igen)

·        Claus Hyldgaard-Olesen (stiller op igen)

 

Rene, Jesper og Claus blev valgt.

 

10. Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som bestyrelsesformand.

 

11.V alg af Revisorer

Arnt Gustavson og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12. Kåring af Årets BC’er

Henrik Jæger blev kåret som Årets BC’er 2021. Ikke mindst for den flotte præstation, det er at vinde BC Mangekamp for 10. gang. Søren vil da også godt fremhæve Henriks altid overlegne tøjstil, hans stærke vindermentalitet og evnen til altid at være til stede og nærværende. Og så modbeviser han i høj grad det olympiske motto "Det drejer sig ikke om at vinde, det drejer sig om at være med" Jæger er med for at vinde hver gang, det er så lykkedes 32 gange i de 171 discipliner som han har deltaget i..

 

13. Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2021

 

14. Eventuelt

10 km O-løb blev årets arrangement i 2021 efter afstemning.

 

Morten Jensen:

”BC-medlemmer har 2 både i Grækenland og en del skippere. Disse 2 både samt leje af andre kan danne grundlag for BC herretur”

 

Otto Neubert:

”Facebook kan benyttes som alternativ til BC Homepage til de mest grundlæggende opgaver, som Homepage løser i dag (f.eks. information om aktiviteter, tilmelding, upload af billeder og referater m.m.. De historiske data vil dog ikke kunne tilgås gennem Facebook”

 

Denne løsning blev kort drøftet. Der er delte meninger om at bruge Facebook som platform samt fjerne al historisk data, som nuværende løsning giver adgang til.

 

Tem Sander:

”Kunne vi lave en liste over steder i København, som BC endnu ikke har været og som kunne danne rammer for et BC-arrangement?”

 

Dette er et fint forslag, som Bestyrelsen meget gerne vil have input til. Hvis der er medlemmer, der sidder inde med gode ideer, er de meget velkomne til at sende dem til Bestyrelsen. De vil så kunne indgå i de evalueringer, som foregår ved f.eks. fastlæggelse af OG.

 

Ulrik Damsgaard:

”Er det ikke en ide at lave noget i forbindelse med Tour de France i Danmark her til sommer?”

 

Bestyrelsen synes, det lyder som en rigtig god ide. Den er oplagt til det team, som er omkring BC Social.

Arnt nævnte, at udvalget endnu ikke havde mødtes, men dette er en god ide.

 

Stig Arve Jepsen:

Vi vil gerne have drengetur – det er vores forening �� !

 

Bestyrelsen rundede den gode snak af med at opfordre alle med gode ideer (og ikke mindst lyst til at være med til at gennemføre) til at melde sig til at være del af planlægningsteam. Der er ikke noget, vi hellere vil end at have medlemmerne til at hjælpe med det store planlægningsarbejde, der altid er bag disse arrangementer.

 

 

Erik Holther sluttede af med at takke alle for god ro og orden og med et stort ”Held og lykke” i 2022.

 

 

Referat JP

 

Efter Ordinær Generalforsamling

 

1. Præsentation af vores sponsorer  Golf N Living    Vinøs

 

2. BC Sweepstake 2022  Se køb i BC Sweepstake 2022 her

 

3. Afgang til Restaurant Schønnemann

 

4. GT + Påske frokost

 

5. Fælles afgang til Irish pub på Frederiksberg

 

Følgende BC´ere deltog i OG 2022:

Henrik Merót
Arnt Gustafsson
Ole Skjold Hansen
Morten Jensen
Søren Bruun
Otto Neubert
Jesper Schønnemann
Henrik Jæger
Peter Bisgaard
Stig Arve Jepsen
Jesper Pedersen
Henrik Bergsbo
Michael Baasch
Kim Lohmann
Michael Foldbjerg
Lars Hammer
Peter Juul Ottesen
Søren Olsen
Erik Holther
Stig Bruun-Andersen
René Bang Hansen
Tem Sander
Ulrik Damsgaard
Niels Refsgaard
Henrik Aakjær
Henrik Tinning
Robert Kreijtz
Claus Olsen

 

 


TILBAGE


PRINT