Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 2
Besøgende i alt : 2023384
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/2001 20/01/2001

Blue Circle Ordinær Generalforsamling.

Se indkaldelse til OG her  Dagsorden for OG 

BC´s 11. Ordinære Generalforsamling blev afholdt  Lørdag den 20. Januar 2001 i Renæssancesalen på Restaurant Bellahøj.  22 smoking klædte BC´ere var mødt op da OG startede kl. 17.00.


 

Referat af Generalforsamling

 

1.      Valg af dirigent:

 

Michael Foldbjerg blev valg og konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge foreningens vedtægter.

 

2.      Formandens Beretning

 

Formanden Søren Bruun aflagde beretning hvor i han gennemgik BC aktiviteterne i år 2000;

8-kampen med den suveræne vinder Henrik Jæger, som også ville have vundet uden at fratrække de 2 dårligste resultater. 8-kampen havde i 2000 et gennemsnitligt deltagerantal på 17 hvilked ikke var tilfredsstillende, det skal gøres bedre i 2001. Men vi så ialt 38 forskellige BC´ere til de 8 discipliner. Vi så yderligere 4 BC´ere til sommerfesten, således at vi i alt så 42 medlemmer ud af 46 i årets løb. Tak til de passive som jo betaler for at vi andre kan have et sjovt. Formanden fortalte også om Jubi turen til Prag med 62 deltager som godtnok tyndede ud i BC´s formue, men var alle pengene vær.

BC Business fik en venligt ment overhaling for deres manglende aktiviteter, mens Jægers BiO club og Webmaster Otto Neubert fik ros.

 

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 

Kasserer Christian de Bang fremlagde regnskabet som kun på et punkt afveg negativt fra budget, det var Jubitur/sommerfesten i Prag som kostede foreningen 115.490 kr. mod budgeterede 75.000 kr.  Men da der var sparet på næsten alle andre områder, resulterede det ”kun” i et resultat der var 15.117 kr. dårligere end budget. Balancen pr. 30. November 2000 er på kr. 37.036. BC´s egenkapital er ultimo 2000 på kr. 29.210.  Regnskabet blev godkendt.

 

4.      Budget for 2001.

 

Kassereren fremlagde budget for 2001, med indtægter på 82.200 kr. og budgeterede udgifter på 72.800 kr. hvilked vil give et overskud på kr. 9.400. Budgetet blev vedtaget.

 

5.      Fastsættelse af medlemskontingent og indskud.

 

Det blev besluttet af fortsætte med uændret kontingent i 2001. = Kontingent 126 kr. pr måned

Jubifond 10 kr. pr måned. Indskud blev fastsat til kr. 1000.

 

6.      Indkomne forslag fra medlemmer

 

Henrik Aakjær havde indsendt et forslag vedr. medlemslister, det blev besluttet at BC medlemsliste fremover vil blive lagt ud som et vedhæftet dokument under debatten på Hjemmesiden, dermed vil den være beskyttet af vores password. Ændringer skal stadig gives til Webmaster.

 

Bestyrelsen fremlagde et forsalg, om at den som anbefaler et nyt medlem, hæfter for at denne betaler sit kontingent i prøvetiden. Det nye prøvemedlem skal have betalt 3 måneders kontingent, inden start i første 8-kamp disciplin. Forslaget blev vedtaget.

 

 

7.      Discipliner 8-kamp 2001-01-22

 

Otto Neubert fremlage aktivitetsoversigten for 2001, den kan ses på BC Homepage.

 

8.      Valg til Bestyrelsen

 

Søren Bruun og Otto Neubert blev genvalgt til Bestyrelsen.

 

9.      Valg af formand

 

Søren Bruun blev genvalgt

 

Bestyrelsen består her efter af:

Formand: Søren Bruun

Næstformand/kasserer: Christian de Bang

Kontingent Kasserer: Michael Foldbjerg

8-kamp koordinator: Jan Hallberg

Webmaster: Otto Neubert  

Sekretær: Arnt Gustafsson

 

10.  Valg af revisorer

 

Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard blev genvalgt.

 

11.  Kåring af årets BC´er.

 

Christian de Bang blev kåret som årets BC´er. Formanden gav som begrundelse; Hans store arbejde i bestyrelsen, med Jubitur og regnskab, specielt for at holde foreningen i kort snor når det gælder udgifter, og for at være en indpisker når der skal kræves penge ind.

 

12.  Kåring af årets Dummy.

 

BC Business udvalget modtog hæderen for ”Deres store arbejde i det forgangne år, med mange spændende virksomhedsbesøg og flotte familie arrangement”  Udvalget består af: Niels Refsgaard, Tem sander, Peter Juul Ottesen, Per Klarskov og Ricco Hagenflindt.

 

13.  Eventuelt

 

Der blev solgt to nye bannere på hjemmesiden ”247europe” ved Otto Neubert  købte en og ”Change2day” ved Kim Lohmann købte den anden. Derudover blev der under eventuelt snakket løst, frem og tilbage om Hjemmesiden. Derudover blev der diskuteret sommerfest august 2001.

Se billeder fra OG her

 


TILBAGE


PRINT