Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2024474
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2019 26/01/2019

Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 26. januar 2019 i Tycho Brahe Planetarium

 

The Eagle has Landet - Utroligt men sandt! - Det var for 29. gang blevet tid for årets første og største BC begivenhed; Den Ordinære Generalforsamling som blev afholdt lørdag den 26. januar 2019.

Billedresultat for tycho brahe planetarium

 

I år sigtede vi mod stjernerne og indtog Tycho Brahe Planetarium. Grundet den store succes de sidste par år med rundvisninger i forbindelse med OG havde vi også i år fået arrangeret en rundvisning, hvor vi i 50. året for Neil Armstrongs berømte første skridt på Månen hørte lidt om stedet, universet; lige fra Big Bang til de dystre udsigter om at solen eksploderer og slukker om 5 milliarder år og så de 113 gram tunge månesten som Apollo 17 havde hjembragt og som NASA har udlånt. Alt sammen fortalt levende af en fantastisk vidende guide Christina.

  

"One small step for man, one giant leap for mankind"

 

Den Ordinær Generalforsamling (OG) startede Kl. 16.30 i Den lille Biograf med dagsorden efter vedtægterne (se referat nedenstående) - Efter OG fik vi solgt alle i årets sweepstake; Se køb her som satte all time record med en omsætning på 18.400 kr.

 

Der var naturligvis også mulighed for at byde på siderne på www.BlueCircle.dk

 

Da OG/auktion/Sweepstake var afviklet, fik vi den traditionelle GT. Hvorefter der Kl. 20.00 var dækket op til årets gallamiddag i Planetariums Restaurant Cassiopeia.   
Se billeder fra OG her
 

 

Referat Blue Circle Ordinær Generalforsamling 2019

 

1.   Valg af dirigent

Erik Holther blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere, at alle formalia omkring indkaldelse til OG var overholdt, og gav derefter ordet til Formanden.

 

2.   Formandens beretning (SB)

SB lagde ud med at byde velkommen til OG nr. 29 og takkede for det flotte fremmøde (28 fremmødte medlemmer).

 

SB startede med at mindes Hallberg med nogle fine ord.

Derpå gennemgik han året 2018 ved at kort at refererer til de enkelte discipliner samt større begivenheder, som 2018 indeholdt. Han var specielt glad for at det kunne lykkes at samle 17 BC´ere til en uforglemmelig tur til Formel 1 på Spa.

 

Vi havde i 2018 det historisk bedste fremmøde, vi så i gennemsnit 61% af medlemmerne i de 8 discipliner. Der var i alt 39 forskellige deltagere i årets discipliner. Og vi så i alt 415 fremmødte medlemmer til et arrangement i løbet af året. Det vil sige at hvert medlem i gennemsnit har været til 9,9 BC arrangementer i årets løb. Godt gået af en forsamling, hvor gennemsnitsalderen har rundet 55!

Årets vinder blev Henrik Ole Skjold efterfulgt af Henrik Jæger og Michael Weile.

 

BC har i indeværende stund 41 medlemmer. I 2018 fik vi 1 nyt medlem, Stig, som blev kåret som årets Rookie. 

 

Der er på nuværende tidspunkt 17 medlemmer med anciennitet siden ’90.

Årets påskefrokost blev en fin succes med 18 deltagere, som bliver gentaget i 2019.

 

Årets sommertur gik til Kullen (Sverige), hvor 49 deltagere havde en smuk og skøn weekend. Der var lidt snak frem og tilbage omkring musikken til sommerfesten. I bund og grund er folk enige i at vi skal have en playliste som alle kan tilføje musiknumre til. Og så skal den sættes på ”random”, så musikken bliver blandet tilfældigt (det skete desværre ikke på Kullen, og det var en fejl).

 

I løbet af året rundede Claus Tand og Ole Skjold 100 mangekamps discipliner.

 

Søren huskede os på, at det er kammeratskabet, der tæller og vi skal huske at tale pænt til hinanden, da vi alle gør dette for hinanden.

 

En anden anke er – igen – at det er for få personer i den enkelte arrangementsgrupper, der trækker læsset. Hjælp hinanden og bidrag i fællesskab.

 

Søren sluttede med at takke bestyrelsen, samt fortælle hvor stolt han er af vores forening og hvor stolt han er af at være dens formand. Der var ikke et øje tørt.

  

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (OSH)

OSH startede med kort at orienterer om 2018.

 

Markante ændringer fra budgettet for 2018 er:

 

·        11 KKR i minus på Sommerfest

·        Der blev – igen – ikke brugt det afsatte beløb til ny hjemmeside

 

Dette resulterer i et samlet årsresultat på minus 9.732 kr. imod et budgeteret underskud på 19.000 kr.

 

Egenkapital er pr. 31/12-2018 128.016 kr. (fald i egenkapital skyldes primært faldende aktiekurs på vores aktier, som dog er steget lidt igen i januar).

 

OSH understregede endnu en gang vigtigheden af at have bilag på alle udgifter. Afregningerne i 2018 har været i rigtig god stand for de fleste aktiviteter!

 

Er arrangørerne i en situation, hvor egentlig bilag kan ikke kan fremskaffes ved betaling, skal der være et medlem fra Bestyrelsen til stede ved betaling således, at der kan laves et bilag med en underskrift fra bestyrelsesmedlem.

 

Ole takkede til sidst revisorerne (Jesper Olesen samt Arnt Gustafsson).

 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden anmærkninger.

 

4.   Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud 2019 (OSH)

Nuværende kontingent på 250 kr. pr. måned fastholdes i 2019.

 

Indskud fastlægges for 2019 til at være på 3.500 kr (samme som 2018).

 

Generalforsamlingen godkendte de fremlagte forslag til medlemskontingent og indskud.

 

5.    Forelæggelse af budget 2019 (OSH)

Der er i 2019 afsat 43.000 kr. til Mangekampen.

 

Budget er baseret på nuværende 41 medlemmer samt 1 nyt medlemmer i løbet af 2019.

 

Der er ligeledes ekstraordinært afsat 10.000 kr. til at flytte hjemmesiden over på en ny platform samt reetablering af data. Der blev ikke benyttet nogen penge til dette i 2018.

 

Der er således budgetteret med et samlet underskud på 19.000 kr. for 2019.

 

Generalforsamlingen godkendte det fremsendte budget.

 

6.   Forslag fra Bestyrelsen (SB)

Forslag til tilføjelse til vedtægterne: Skulle et aktivt fuldt betalende BC medlem afgå ved døden, udbetaler foreningen et beløb svarende til det aktuelle indskud til den eller de nærmeste efterladte. Dog ikke med tilbagevirkende kraft før 2019. Klappes ind.

Er efterfølgende tilføjet til vedtægterne som §3.1 (sb)

 

7.   Forslag fra medlemmerne (SB)

Ingen forslag fra medlemmerne. 

 

8.   Discipliner BC Mangekamp 2019 (MW)

MW gennemgik årets program BC Aktiviteter 2019

 

Der er 4 helt nye discipliner (Shuffleboard, Galop, Harpunfiskeri samt LaCrosse) samt 4 gode gamle travere (Ironmann, Pistolskydning, Golf og Badminton). Et spændende program!

  

Et punkt på årets program er Påskefrokost, som igen arrangeres af Peter Bisgaard mf. 

 

Til året Sommerfest er det et ønske fra Bestyrelsens side, at planlægningen foretages af nogle af medlemmerne, så der er udpeget et sommerfest udvalg bestående af: Jesper Schønnemann, Henrik Jæger, Ole Thers, Lars Boldsen, Henrik Merót og Peter Bisgaard.

 

Der blev igen foreslået fra Jesper Schønnemann, at Bestyrelsen laver en kalenderindkaldelse for de enkelte aktiviteter. Det vil Bestyrelsen undersøge nærmere.

 

9.   Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

·        Søren Bruun  (stiller op igen) genvalgt.

·        Erik Holther (stiller op igen) genvalgt.

·        Ole Skjold Hansen (stiller op igen) genvalgt.

·        Otto Neubert (genopstiller ikke) Peter Bisgaard blev nyvalgt i stedt for Otto.

  

10.Valg af formand

Søren Bruun modtog genvalg som formand for Blue Circle.

 

11.Valg af Revisorer

Arnt Gustavson og Jesper Olesen fortsætter som revisorer.

 

12.Kåring af Årets BC’er

Peter Bisgaard blev kåret som Årets BC’er 2018.

Valget blev motiveret med lang og god indsats i BC, med opblomstret engagement i mangekampen samt ikke mindst det nye initiativ til påskefrokost, som blev gennemført forbilledligt.

 

13.Årets Dummy

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Dummy 2018 (Ulrik spørger efter en oversigt af de gamle dummies). (Kan ses under BC statistik).

 

14.Eventuelt

Formel 1 turen til Spa blev årets arrangement i 2018 efter afstemning.

 

30 års jubilæum næste år. Der skal kigges på hvor vi kan tage hen. Henrik Kaufmann har tilbudt at lave en hjemmeside, hvor alle kan byde ind med ideer/steder hvor vi kan tage hen. Der blev også drøftet om pigerne skal med, eller om det bliver en herretur.

Nogle af de forslag der blev nævnt var: Krydstogt, NY, Las Vegas, Miami, Rom, Balkan, Polen. Peter Juul foreslog en disciplin som vi aldrig har prøvet før. Lave en top 5 eller 10 liste med forslag som vi kan sammenligne. Der skal være mange deltagere med.

 

Kim Lohmann foreslår at vi får fat i en TV-station, som kan lave et portræt af BC. Evt. et andet medie som avis, radio- eller nyhedsstation.

 

Referat Michael Weile

 

Følgende BC´ere deltog i den Ordinære Generalforsamling:

Morten Jensen
Peter Bisgaard
Ole Skjold Hansen
Arnt Gustafsson
Morten Dalsgård
Henrik Kaufmann
Søren Bruun
Michael Weile
Henrik Merót
Erik Holther
Jan Hovmand Larsen
Henrik Bergsbo
Henrik Schwenn
Stig Arve Jepsen
Michael Baasch
Kim Toftum
Michael Foldbjerg
Henrik Aakjær
Kim Lohmann
Søren Olsen
Peter Juul Ottesen
Henrik Jæger
René Bang Hansen
Jesper Schønnemann
Ulrik Damsgaard
Henrik Tinning
Robert Kreijtz
Christian Kauman

 


 


TILBAGE


PRINT