Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2024993
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1999 23/01/1999

Referat fra Blue Circle Ordinær Generalforsamling

Se indkaldelse til OG her

Lørdag den 23. januar 1999 på Restaurant Brede Spisehus.

Dagsorden efter vedtægterne

1. Valg af Dirigent.

Henrik Aakjær blev valgt til at styre forsamlingen. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Formanden beretning

var næste punkt og indholdet kan læses andet sted i Newsletter.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

1998 var et økonomisk godt år for BC. Med et overskud på 15.000 kr. (budget 6.000 kr.) er vore egenkapital ved udgangen af året vokset til 48.000 kr. og Jubilæumsfond på 35.000 kr. Regnskabet blev godkendt under forudsætning af, at vores revisorer kunne godkende regnskabsaflæggelsen. Ulrik undlod at stemme.

4. Forelæggelse af budget for 1999.

Budgettet blev godkendt med et forventet overskud på 5.200 kr. Forslag om, at indskuddet til Jubilæumsfonden skulle stige til 20 kr./mdr. blev ikke vedtaget. Ulrik undlod at stemme.

5. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud.

Kontingentet forbliver uændret og indskud for nye medlemmer blev sat til 1.500 kr.

6. Indkomne forslag fra medlemmer.

Jesper Schønnemanns forslag om oprettelse af BC hjemmeside blev vedtaget. Det blev påpeget at konfidentielle oplysninger ikke skulle være tilgængelig for alle.

7. Discipliner 8. kamp 1999.

Bestyrelsens oplæg blev godkendt efter debat.

8. Valg af bestyrelse.

Henrik Nielsen og Henrik Aakjær ønskede at udtræde af bestyrelsen og blev hædret for deres indsats. Otto Neubert blev valgt ind og påtog sig straks opgaven som bestyrelsens web-master. Ulrik undlod at stemme.

9. Valg af formand.

Søren Bruun blev genvalgt til formand med store klapsalver.

10. Valg af Revisorer.

Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard blev genvalgt.

11. Kåring af årets BC'er.

Henrik Jæger blev valgt til Årets BC'er 1998 og takkede generalforsamlingen med en flot takketale.

12. Kåring af årets Dummy.

Dummyen kunne ikke kåres da han ikke var mødt til OG. Punktet udsættes til næste EOG.

13. Evt.

Jubilæumsfest-udvalget blev opfordret til at komme i gang, så datøn kan blive fastlagt i august 2000.

Web-master Otto kom nærmere ind på planerne om BC's hjemmeside, hvor hans erfaring siger, at vi skal tænke stort, men starte småt. Der bliver mulighed for at tegne annoncer på hjemmesiden, og forslag kan skrives til webmaster@bluecircle.dk.

Bestyrelsen modtog med tak gaver fra medlemmerne: Gavekort til CD

Se billeder fra OG her

 


TILBAGE


PRINT