Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2026080
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/2000 22/01/2000

BC afholdt sin 10. generalforsamling den 22. januar 2000 på Skovriderkroen. Udenfor var luften under frysepunktet og senere skulle det vise sig, at temperaturen indenfor var nær det samme. 25 BC´ere var dukket op og alle overholdt vores dress-code i smoking.

 Se indkaldelse til OG her     Se Dagsorden for OG her

Referat af Blue Circle Ordinær Generalforsamling

1. Valg af Dirigent:

Christian de Bang blev valgt til Dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning:

Formanden Søren Bruun aflagde beretning, hvor i han gennemgik 99 året, 8 Kampen, og de øvrige aktiviteter og hæftede sig især ved det positive i, at vi i 1999 for første gang i flere år så en fremgang i deltagerantallet i BC 8 Kampen. I 99 deltog i gennemsnit 20,0 i modsætning til 98 hvor 17,1 i gennemsnit deltog i de 8 discipliner.

Formanden var også glad for at det nu var lykkedes at få BC hjemmesiden op at køre, og roste her Otto Neubert for hans store arbejde med dette. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

Kasserer Christian de Bang Fremlage det reviderede regnskab for 99, som viste et overskud på kr. 11.742 mod budgetteret kr. 5.200. Indtægterne havde fulgt Budget, mens der var sparet lidt på de enkle poster på udgiftssiden. Så Kasseren var meget tilfreds med omkostningsforløbet i det forgangne år på nær omkostningen til julefrokosten som havde overskredet det budgetterede med 1600 kr.

Revisorerne påpegede at der godt kunne følges bedre op på kontingent indbetalingerne for dem som ikke er på PBS.

BC ejenkapital incl. Jubifond var pr 30.11.99 på kr. 95.839. Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for 2000:

Budget for 2000 blev fremlagt af CdB, hvor specielt en post skiller sig ud i forhold til tidligere år nemlig Jubi/Sommerfest kr. 75.000, hvor af de kr. 43.500 kommer fra Jubifonden som herved bliver tømt.

Budgetteret resultat for 2000 = kr. -51.440. Budget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af medlemskontingent og indskud:

Medlemskontingent blev fastsat til kr.126 pr. måned, og et forslag fra bestyrelsen om at fortsætte jubilæumsfonden efter Jubi/sommerfesten blev vedtaget, således at de 10 kr. pr. måned til Jubifonden fortsætter uændret, det månedlige kontingent bliver således uændret kr.142 incl. PBS gebyr. Kontingentet blev godkendt. Indskud blev fastsat til kr. 2000 for medlemmer som optages inden Jubi/sommerfesten og kr. 1000 for medlemmer som optages efter Jubi/sommerfesten. Indskuddet blev godkendt.

6. Forslag fra medlemmerne:

Forslag fra Jesper Schønnemann om at der skulle serveres sandwich til OG. JS var desværre ikke tilstede således at han kunne uddybe forslaget, så bestyrelsen havde på forhånd bestilt sandwich til medlemmerne til indtagelse under OG. Der var ikke andre forslag fra medlemmerne.

7. Discipliner 8. Kamp 2000:

Jan Hallberg gennemgik 8 kamp og aktivitetslisten for 2000. Hvor han pointerede at alle medlemmer skal deltage aktivt i planlægningen af de enkelte discipliner.

Der er nedsat et BC Business udvalg som består af: Niels Refsgaard, Tem Sander, Peter Juul Ottesen, Per Klarskov og Ricco Hagenflindt.

8. Valg til Bestyrelsen:

Følgende var på Valg: Christian de Bang, Michael Foldbjerg, Arnt Gustafsson, Jan Hallberg Alle blev genvalgt.

9. Valg af formand:

Formand Søren Bruun blev genvalgt.

10. Valg af Revisorer:

Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard blev genvalgt.

11. Kåring af årets BC´er:

Otto Neubert blev kåret som årets BC´er.

12.Kåring af årets Dummy:

Per Klarskov fik den store udmærkelse Årets BC Dummy.

13.Eventuelt:

Under Eventuelt blev Jubi/Sommerfesten diskuteret, bestyrelsen ville gerne høre medlemmernes mening om emnet, der blev livligt diskuteret om hvor festens skulle holdes, Mallorca, Prag, eller i DK var nogle af mulighederne! Over hvor lang tid den skal strække sig over 2, 3, 4 dage,- Og endelig hvad var medlemmerne villige, til selv at spæde til med.

Det endte ud med at bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af indbydelse til Basket, skal udsende et spørgeskema til alle medlemmer, med foreslåede alternativer.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et Hurra for Blue Circle, Hvorefter Dirigenten takkede for god ro og orden under OG.

Efter Ordinær Generalforsamling

Salg af Homepage Bannere:

Otto Neubert præsenterede det nye layout på hjemmesiden og der blev solgt bannere for i alt kr. 4.100.

Se billeder fra OG her

 


TILBAGE


PRINT