Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2023395
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/2004 24/01/2004

Blue Circle Ordinær Generalforsamling 2004

Se Indkaldelse til OG her

Så var endnu et år gået! Vi skriver år 15 i BC´s historie! - Det var igen blevet tid for at pudse lakskoene og rense smokingen 32 mødte op til BC´årets første og største event; Den Ordinære Generalforsamling med Sweepstake og efterfølgende Gallamiddag, herefter var der verdensklasse underholdning i Comedy Zoo med Rune Klan og Jesper Spangsberg.

Mødet blev holdt på Hotel Phønix i København:

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Erik Holther blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Formanden startede sin beretning med at takke for det store fremmøde, 31 BC´ere var mødt op, måske for at få bestyrelsens hoved på et fad, men det kunne Søren Bruun forsikre dem om, at det fik de ikke! Herefter gennemgik Formanden det forgangne års aktiviteter, 10 kampen med Kim Toftum som vinder, foran Jan Hallberg og ham selv og måtte konstatere, at vi havde haft den laveste gennemsnits deltagelse nogen sinde (15,1), vi havde dog set 34 forskellige BC´ere i 10-kampen i løbet af året. Og så fik vi nr. 2 i 100 disciplin klubben Henrik Merót.

Formanden beklagede, at det havde været nødvendigt at aflyse sommerfesten, men kun 9 BC´ere og 17 i alt var tilmeldt og det er for lidt. BC Business og BC Family måtte også aflyses p.g.a. for få tilmeldte.

Men så til det positive! - 28 deltagere havde fundet frem til Julefrokosten på Sølvpavillionen. Efter julefrokosten havde vi set alle BC´ere mindst en gang i løbet af året. Positivt var så selvfølgelig også købet af vores AP Møller aktie. Vi har også i løbet af året fået fremstillet en BC polo-shirt som kan bestilles på hjemmesiden

Søren sluttede sin beretning med et lyst syn på fremtiden, nu har BC eksisteret i 15 år, og der skal selvfølgelig også være noget der hedder Blue Circle om 15 år. Vi er p.t. 42 medlemmer, og har et par stykker på venteliste! De næste 2 runder 100 discipliner i mangekampen, (Jæger og Arnt). Formanden sluttede med at takke alle 10 kamp arrangørerne og ikke mindst sine kollegaer i Bestyrelsen. Her nævnte han specielt en tak til Karen og Arnt for Bestyrelsesmiddag i deres sommerhus med overnatning, og Erik for et uforglemmeligt BC bestyrelsesmøde på hans båd på Flakfortet!

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Et godt år med køb af AP Møller aktie, der kursmæssigt har udviklet sig meget positivt. Af forsigtighedshensyn er der i regnskabet hensat omkring 20 tkr. til aktieskat.
Overskuddet blev på 44 tkr. mod et budget på knap 5 tkr., hvilket blev modtaget med applaus af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af budget for 2004
Der budgetteres med et underskud på -11.300 kr. for året, hvilket blev godkendt.
Samtidig vedtog generalforsamlingen, at princippet om max. 50 kr. i deltagergebyr kan fraviges ved særlige ”omkostnings-tunge” aktiviteter. Minimumpris for deltagelse er 50 kr.

5. Fastlæggelse af medlemskontingent og indskud
Kontingent og indskud til jubilæumsfond fastholdes som i år. Medlemsindskud blev fastsat til 2.500 kr. for 2004.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne
Det blev godkendt at fortsætte med tøj shoppen på www.bluecircle.dk
Forsalg om at øge bidraget til jubilæumsfonden blev ikke godkendt.
Forslag om ændring af præmiefordeling i sweepstake blev ikke godkendt.
Forslag om, at det ikke skal ”koste” at komme for sent blev ikke godkendt.
Det blev pointeret, at forslag om aktiviteter skal fremsættes på EOG og ikke OG.

7. Discipliner BC Mange Kamp 2004
Jan Hallberg gennemgik 2004 aktiviteterne! Husk at sende indbydelser til disciplinerne ud 14 dage før afholdelse.
Der blev nedsat et sommerfestudvalg bestående af Henrik Nielsen og Henrik Jæger i samarbejde med et par bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg til bestyrelsen
Alle blev genvalgt med applaus.

9. Valg af formand
Genvalgt med applaus.

10. Valg af revisorer
Tak til Peter Bisgaard og Jens Kjeldgaard, der blev valgt for sidste gang. De ønsker ikke at genopstille til næste år.

11. Kåring af årets BC’er
Arnt Gustafsson blev valgt som årets BC’er.

12. Kåring af årets Dummy
Formanden modtog på bestyrelsens vegne årets dummy for ”pinlig” mange fodfejl i årets løb. Ikke mindst den aflyste sommerfest.

13. Eventuelt
Niels Refsgaard vil gerne deltage i udvalget, der skal tilrettelægge BC Adventure.

Det blev af flere påpeget, at prisen for at deltage i et BC arrangement ikke er det primære, så længe det er kvalitet og oplevelse på drengen.

OG sluttede med et hurra for BC og foreningens kampråb.

Der blev efterfølgende afholdt auktion over bannere på BC og overraskende nok indhentede vi det første overskud på BC's budget for 2004 her. I samme forbindelse var alle BC'ere involveret i en gættekonkurrence, der bestod i at gætte hvormange web-sider BC homepage indholder. Robert Kreijtz kom tættest med sit bud på 142 sider. Det rigtige svar var 145 sider.

  1. BC Forside, Peter Lundsgaard
  2. Om BC, Robert Kreijtz
  3. BC Games, Per Klarskov
  4. BC Resultater, Peter Juul Ottesen
  5. BC Newsletter, Robert Kreijtz
  6. BC Debat, Peter Lundsgaard
  7. BC Medlemmer, Robert Kreijtz
  8. BC Shoppen, Arnt Gustafsson

Herefter gik forsamlingen videre med Sweepstake, hvor buddene denne gang gik overraskende højt. Det var tydeligt, at der var stor tiltro til, at de øvrige medlemmer ville gøre deres yderste for at vinde.

Efter Sweepstake blev vi alle bænket i restaurant Von Plessen og fik en udsøgte 3 retters Galla middag bestående af: rødfisk med champagnesauce, oksefilet med årstidens grøntsager samt endelig en frugttallerken til dessert. Alt dette blev akkompagneret af tilhørende vine og vi sluttede af med kaffe/avec. Arnt holdt en tale og takkede for valget som årets BC.

Selskabet brød op og stavrede afsted til Comedy Zoo i Knabrostræde. Her bød Rune Klan og Jesper Spangsberg på konge-underholdning. Endelig var der almindelig opbrydning og folk forsvandt i mindre grupper til Søpavillionen, Skovskideren m.v.

Vi takker for et flot fremmøde og glæder os til årets nye aktiviteter og mangekamp.

Med venlig hilsen
BC Bestyrelsen

Se billeder fra OG her

 


TILBAGE


PRINT