Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2026046
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2014 25/01/2014
Referat Blue Circle Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 25. januar 2014 kl. 16.45 i Tivoli Congress Center

 

1. Valg af dirigent Søren Bruun bød velkommen og foreslog at Jesper Pedersen blev valgt til dirigent, hvilket blev bifaldet.

Jesper Pedersen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter gældende regler, Jesper gennemgik dagsorden og foreslog at Otto Neubert blev valgt som referent, hvilket blev bifaldet. Herefter bad Jesper P formand om at afgive sin beretning: beretningen følger.

2. Formandens Beretning. Søren gennemgik årets aktiviteter og kunne især glæde sig over den succesfulde tur til London, samt Adventure det til trods for at programmet måtte laves om i sidste øjeblik blev en succes. Vi så Ole Skjold som overlegen vinder af BC 8-kampen 2013, han tog den gule trøje efter. 2 disciplin floorball og afgav den aldrig igen.

Året sluttede med et nogenlunde gennemsnitlige deltagerantal til BC 8-kamps disciplinerne. Vi var i snit 16,5, Men man må konstatere at hårde fysiske discipliner som; Ironmann og Cykling til toppen af Alp d´huez skræmmer de små drenge væk. Men vi så da hele 32 forskellige BC´ere i årets løb til disciplinerne, og 18 af dem nåede i årets løb en podieplacering, yderligere havde vi set et par stykker til julefrokosten, så vi er nede på fire rene sponsere.

Formanden fremhævede at BC drejer sig om sportsmanship, respektere hinanden, -dommere og i øvrigt at udvise fairness. BC netværk var ikke den store succes, men vi håber på at vi kommer up to speed i 2014.

Søren takkede sine bestyrelseskollegaer for det gode arbejde, samt medlemmerne for årets bestyrelsesmiddag som blev indtaget på Ocean Club i november. Formanden takkede også Otto for de pæne ord på sidste OG, samt Arnt for Hans forslag om Æresmedlemsskab, men vi i bestyrelsen har besluttet at tiden ikke er til æresmedlemmer.

Søren sluttede med en lettere omskrivning af Kennedys berømte ord; “Don’t ask what BC can do for you. Ask instead what you can do for BC”.

Beretningen blev godkendt med stor applaus.

3. Fremlæggelse af revideret Regnskab 2013. Regnskabet fremlagt af kassereren, Ole Skjold Hansen.

Resultatet udviser et overskud på ca. 43 tkr. mod et budgetteret underskud på -9,8 tkr.

Det gode resultat kommer primært fra den aflyste sommerfest, samt fra BC 8-kampen hvor flere discipliner blev væsentlig billigere at gennemføre end budgetteret.

Aktierne udviser ca. en værdi på 111,8 tkr. Mod et indkøb i tidernes morgen på ca. 42 tkr.

Egenkapitalen pr. 31/12 2012 er ca. 216 tkr. (steget med godt 65 tkr. qva den positive udvikling i aktiekursen). Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af medlemskontingent & indskud 2014. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, således at kontingentet fortsat i alt er kr. 250. pr. måned.

Efter lidt diskussion lidt for og imod kontingent og indskuds forhøjelse, blev bestyrelsens forslag vedtaget, og indskud for nye medlemmer blev fastsat til 5.500 kr.

Ole Skjold takkede også Christian Juul for at have leveret en omgang fadøl til bestyrelsen, da de var i gang med at forberede dagens OG.

5. Forelæggelse af budget 2014. For 2014 budgetteres med udgifter for kr. 126 tkr. Med et samlet overskud på 1,2 tkr.

Budget for 2014 blev godkendt. Og endelig var der en stor tak til Arnt Gustafsson og Henrik Aakjær for deres utrættelige, uplettede og fremragende revisor-tjans.

6. Forslag fra Bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra medlemmer. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

I en kort pause blev der stemt om årets BC arrangement 2013, hvor BC OG/Dart med indlagt fodboldkamp i London arrangeret af; Ole Skjold Hansen, Michael Weile, Otto Neubert, Jesper Pedersen og Søren Bruun blev vinder. De blev hver belønnet med en flaske cava…

8. Discipliner BC Mangekamp 2014. Discipliner BC Mange Kamp 2014 blev præsenteret af Michael Weile. Der var gode vibrationer og medlemmerne virkede tilfredse med årets discipliner. Se BC aktiviteter 2014

9. Valg til Bestyrelsen. Medlemmer på valg; Michael Weile, Henrik Merot og Jesper Pedersen, som blev genvalgt med applaus og tak fra formand og generalforsamling.

10. Valg af Formand. Søren Bruun blev genvalgt som formand for foreningen og generalforsamlingen takkede formanden med applaus.

11. Valg af Revisorer. Henrik Aakjær og Arnt Gustafsson blev genvalgt med applaus.

12. Valg af Årets BC’er blev introduceret af Søren Bruun med en tale. Vinderen blev; Morten Jensen, der i løbet af alle år har udvist stort engagement og initiativ i foreningen, samt ikke mindst at han lagde båd til Adventure, hvor han også fik sin første BC 8-kamps sejr. Fortjent hyldest til Morten.

13. Årets Dummy Der var flere kandidater i spil, men da der ikke rigtig var noget med kød på, så har bestyrelsen valgt at suspender årets Dummy.

14. Eventuelt. Her lagde Henrik Merot ud med at præsentere en fremragende ide om at rejse 4 dage til Toscana på vores 25 års Jubilæumssommertur, som skal afholdes i 2015. Henrik foreslog Hotel Villa Capuggi i Pistoia, ca 50 km fra Firenze. Her er der mulighed for at man kan være selv og tilslutte sig en række fælles arrangementer. Således kan dem der helst vil være mere alene, gøre det og dem der vil være med på alle arrangementer kan gøre det. Fx kunne man arrangere en tur til Firenze, så man ikke var isoleret på hotellet alle dage. Der kan fx også arrangeres cykelture, drueplukning, olivenoliepresning, kunstforestillinger, operaudflugter, mv.

Det blev fastslået at der ikke var fastlagt nogen arrangementer på turen endnu, men at vi ville arbejde videre på at finde nogle gode muligheder, som tiltaler bredden og individet.

Et dejligt indslag var, at Henrik Jæger Blomsterberg overbragte en gave til bestyrelsen for det fremragende arbejde. Gaven var en personligt signeret udgave (til hvert enkelt bestyrelsesmedlem), af Mette Blomsterbergs kagebog ’Blomsterbergs skønne klassikere’. Tusind tak for det fantastiske kalorie-supplement til dagligdagen J

Der blev spurgt til sommerfesten 2014, som er en Berlin-tur og SB forklarede at BC stod for en overnatning samt middag, men yderligere overnatninger samt transport var for egen regning. Så kunne man også selv beslutte hvor mange overnatninger man havde lyst til.

Stig Bruun kom med et input om at indmeldelsesgebyret var blevet temmelig højt og spurgte til om man kunne lave en ordning, hvor at et nyt medlem fx havde et forhøjet medlemskontingent i en periode, da der ellers nok ikke ville komme nye medlemmer til. OSH forklarede at indmeldelsesgebyret var så højt pga vi har haft et stort overskud og egenkapital. Dette ville selvfølgelig blive justeret efterhånden som denne blev brugt. Flere ytrede at vi kunne finde alternative måder at få nye medlemmer til at betale indskud. Fx forhøjet betaling for disse ved sommerture, m.v. Et andet forslag gik på at allokere noget af egenkapitalen til forskellige arrangementer. Forslaget kræver en vedtægtsændring. Bestyrelsen ser nærmere på mulighederne for at imødekomme forslaget.

Christian Juul Bødker kom med et forslag om noget med at vi skulle have en slags uniform. Søren Bruun nævnte at vi allerede havde en Polo-shirt

Generalforsamlingen blev afsluttet med stående applaus og BC’s kampråb. FFFF….

Referenten ON, takker for denne gang.


 


 

Herefter fortsatte generalforsamlingen til:

1.    Salg af bannerannoncer – som resulterede i et flot salg på kr. 9.100

2.    BC Sweepstake – som resulterede i en samlet omsætning på kr. 15.000
Køb BC Sweepstake 2014

Efter at sidste mand var solgt, var der linet op med GT´ere i Skybaren på 12 sal, der efter stod den på en udsøgt 3 retters gallamenu inden der var afgang til NatCafeen hvor aftenen sluttede for mange... 

Se billeder fra BC OG 2014 her

Følgende BC´ere deltog i OG:

Søren Bruun
Peter Juul Ottesen
Jesper Rebien Olesen
Stig Bruun-Andersen
Ole Skjold Hansen
Henrik Merót
Kim Lohmann
Henrik Aas
Morten Jensen
Ulrik Damsgaard
Otto Neubert
Jesper Pedersen
Jens Kjeldgaard
Jesper Schønnemann
Claus Hyldgaard-Olesen
Peter Bisgaard
Arnt Gustafsson
Jan Hallberg
Michael Weile
Henrik Bergsbo
Søren Olsen
Henrik Jæger

     Christian Kauman
Christian Juul Bødker
Henrik Nielsen
Lars Boldsen Steengaard
Rene Bang-Hansen

 

          


TILBAGE


PRINT