Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2026041
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Forårs EOG 2013 05/04/2013

Referat BC forårs EOG den 6. april 2013 i Lyngby Kanoklub

 

 

 

Punkt 1 – Valg af dirigent:

 

Formanden bød velkommen til EOG i de fine lokaler som vi velvilligt havde lånt af Lyngby Kanoklub og foreslog Otto Neubert (ON) som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger mod dette, blev ON valgt, og han gav straks ordet tilbage til formanden Søren Bruun (SB).

 

Punkt 2 - Formandens beretning:

BC har haft to aktiviteter siden OG i London (dart på den polske pub i London samt FloorBall tidligere på dagen). Begge aktiviteter aktiviteter har været gennemført med stor succes. Specielt dart kan huskes for nogle flotte forlygter på værtinden!

 

Vi måtte desværre aflyste den oprindelige planlagte fisketur på dagen – skipper aflyste turen pga. vejret. At han aflyste var meget heldigt idet flere medlemmer allerede havde fået kolde fødder.

 

Næste aktivitet er den 21. april, hvor der skal afholdes Fisketur i stedet for den aflyste tur. Der er p.t. enkelte ledige pladser endnu.

 

Der er tale om samme båd, men anden skipper, så denne gang håber vi på fisk udover hvad den sure skipper selv fangede.

 

Samtidig skal man også være opmærksom på BC Ironman den 5 maj.


 

Punkt 3 - Status på Økonomi:

Kassereren Ole Skjold gav en kort status på økonomi.

 

·         Mærsk aktier gav 1.200 kr. i udbytte (mere end forventet)

·         OG samt 1. disciplin (Dart) kostede sammenlagt 4.500 mindre end budgetteret

·         2. disciplin (fisketur) er endnu ikke afholdt

·         3. diciplin (FloorBall) kombineret med EOG – gav mindre overskud ift. budget

 

Samlet set er resultatet et overskud ift. budget efter 2. disciplin på omkring 5 KKr.

 

Punkt 4 - Status på Sommerfest 2013:

Udvalget består af Henrik Bergsbo, Thomas Rask samt Kim Lohman. Michael Weile følger fra bestyrelsen.

 

Michael orienterede kort fra netop afholdte møde mellem Sommerfestudvalget og repræsentanter fra Bestyrelsen.

 

Der er p.t. to meget spændende muligheder, der skal undersøges nærmere mht. pris og hvorvidt der er plads i den pågældende week-end. Begge muligheder er i DK. 

 

Punkt 5 - Eventuelt:

SB orienterede omkring de foreløbige tanker for 25 års Jubilæumsfesten.

 

På OG fik Søren og Ulrik mandat til at undersøge muligheden for at lave BC 25 års jubilæum i New York. Søren præsenterede to forslag – et på 3 dage og et på 5 dage.

 

Prisen for disse arrangementer er – grundet transportomkostninger på 5-6 KKr samt hotel – noget højere end normalt. Pr. deltager vil prisen være i størrelsesordenen 9 KKr.

Et forslag går på at ”spare” op via ekstra indbetaling ifm. den normale kontigentindbetaling. F.eks. 300 kr om måneden. Hvis man ikke ender med at deltage, vil man få pengene retur igen.

 

EOG diskuterede de fremlagte forslag. Der var bekymring for, hvorvidt prisen kunne være en forhindring for massiv deltagelse. Ligeledes blev der advaret imod NY ud fra den lange rejsetid samt muligheden for at være sammen som gruppe. NY er stor som by og det vil være sværere at skabe følelsen af at være sammen.

 

Konklusionen på punktet blev, at udvalget havde fået et mandat på OG, hvor NY som mål for jubilæumsturen skulle undersøges. Hvis denne undersøgelse munder ud i, at der er ringe tilslutning pga. pris, rejsetid, NY som by ovs., vil det i sig selv være en konklusion, der så skal munde ud i et nyt mandat.

 

Udvalget vil snarest sende en brief ud for at lodde stemningen.

 

Efter afslutning af Eventuelt takkede dirigenten for god ro og orden under EOG og der blev udråbt et leve for BC – FFFF!!!!

 

Referent: Jesper P

 

Efter at EOG var afsluttet, blev der serveret en dejlig Chili Con Carne tilberedt af Aakjær, dertil god vin, øl og vand, derefter kaffe, og senere div. Drinks…..

Se billeder fra Forårs EOG 2013 her

 Følgende BC´ere deltog i EOG:

Søren Bruun
Morten Jensen
Henrik Aakjær
Ole Skjold Hansen
Ulrik Damsgaard
Jesper Pedersen
Lars Hammer
Otto Neubert
Christian Kauman
Michael Weile
Lars Boldsen Steengaard
René Bang Hansen
Jesper Rebien Olesen


 


TILBAGE


PRINT