Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2023367
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2012 20/01/2012

Blue Circle Ordinær Generalforsamling blev afholdt fredag den 20. januar 2012 kl. 18.00 på Hotel Northlander M. Sylvaner, 120 avenue de la Muzelle, 38860 Les Deux-Alpes, Frankrig

 

 

 

Referat BC Ordinær Generalforsamling fredag den 20. januar 2012.

30 BC medlemmer deltog i Les Deux Alpes.

1.    Erik Holther blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet ifølge vedtægterne. 

2.    Formandens beretning blev indledt med følgende rim fra dirigenten: Trods en prop i kroppen er det godt at se formanden på toppen. Søren gennemgik årets aktiviteter og kunne især glæde sig over det klart stigende deltagerantal til BC 8-kamps disciplinerne i 2011. Vi var i snit 20,4 hvilket er 2 bedre end i 2010, og så havde vi set hele 40 forskellige BC´ere i årets løb til disciplinerne, yderligere havde vi set et par stykker til julefrokosten og sommerfest, så vi er nede på 2 rene sponsere tak til Jens Valkki og Peter Asmus. Formanden bød også velkommen til vores nye medlem Robert Hansen, med ham er vi PT 43 medlemmer i Blue Circle. Formanden fremhævede også det gode arbejde som sommerfestudvalget havde udført og takkede sine bestyrelseskollegaer. Søren sluttede med en lettere omskrivning af Kennedys berømte ord; “Don’t ask what BC can do for you. Ask instead what you can do for BC”. Beretningen blev godkendt med stor applaus. 

3.    I fraværd af kassereren blev regnskabet fremlagt af formanden. Resultatet udviser et overskud på ca. 26.000 kr. mod et budgetteret overskud på 1.200 kr. Aktiverne er faldet tilsvarende i værdi, så foreningens EK er intakt.
Regnskabet blev godkendt.
 

4.    Efter lidt diskussion lidt for og imod kontingent og indskud blev det vedtaget at fastholde det månedlige kontingent på 230 kr. og indskud for nye medlemmer på 3.200 kr. 

5.    For 2012 budgetteres med et underskud på ca. 17.000 kr., hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

6.    Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

7.    Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

I en planlagt pause blev der stemt om årets BC arrangement 2011, hvor BC Adventure på "Albuen" arrangeret af; Jesper Olesen, Erik Holther og Søren Bruun blev vinder. De tre ’eventyrer’ blev belønnet med hver en flaske champagne, der straks blev åbnet… 

8.    Discipliner BC Mange Kamp 2012 blev præsenteret af Michael Weile og der blev nedsat et sommerfestudvalg bestående af: Henrik Jæger Blomsterberg, Ole Thers, Kim Lohmann og Henrik Bergsbo samt udvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

9.    Arnt ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og blev erstattet af Jesper Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem. Arnt modtog en fin gave og tak fra formand og generalforsamling. Øvrige medlemmer på valg; Henrik Merót og Michael Weile blev genvalgt. 

10. Søren Bruun blev genvalgt som formand for foreningen og generalforsamlingen takkede formanden med stående applaus. 

11. Revisorer blev valgt: Henrik Aakjær og Arnt Gustafsson. 

12. Årets BC blev Kim Lohmann, der i løbet af året har udvist stort engagement og initiativ i foreningen. Fortjent hyldest til Kim. 

13. Årets Dummy kunne ikke uddeles, da personen ikke var til stede. 

14. Under eventuelt fik Robert Hansen og Lars Hammer som nye medlemmer lejlighed til at præsentere sig.
Henrik Aakjær anmodede bestyrelsen om at flytte næste års OG, da hans 50 års fødselsdag skal afholdes d. 19. januar 2013.
Tem Sander foreslog, at der årligt/hvert andet år arrangeres en BC skitur.

Generalforsamlingen blev afsluttet med stående applaus og BC’s kampråb.

Referenten, takker for denne gang.

Efter OG blev der vanen tro budt på alle i BC Sweepstake

Se billeder fra BC OG 2012 her

 

 

 


TILBAGE


PRINT