Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2022466
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC Ordinær Generalforsamling 2010 23/01/2010

Referat fra Blue Circle Ordinær Generalforsamling 23. januar 2010 på Quality Hotel Marina i Vedbæk.

 

1. Valg af dirigent: Erik Holther blev valg og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt efter foreningens vedtægter. Derefter gennemgik han agendaen.

 

2. Formandens beretning: Formand Søren Bruun gennemgik det forgangne år, 8-kampen med Hallbergs op og nedture, han glædede sig over at vi igen, havde en stigning i deltager antallet i 8-kampen. Sommerfesten på Bornholm var en stor succes og han syndes også at det var godt, at de nye medlemmer havde fundet sig så godt til pads, dog savnede han Peter Asmus som vi ikke har set i BC regi siden 2002 (tak til vores største sponsor). Vi er pt. 44 medlemmer og går nu i gang med vores 21. sæson. Fantastisk!

 

Generalforsamlingen stemte om årets arrangement. Vinderen blev ’Adventure’, arrangeret af Søren og Erik. Stort bifald.

 

3. Regnskab: Christian de Bang fremlagde regnskabet for 2009, som viste et overskud på 9 K med budget på minus 9 K. Regnskabet var aflagt for 13 måneder, da bestyrelsens forsalg under punkt 6. forventedes vedtaget. Det bedre resultat skyldes primært den ekstra måned samt den positive udvikling i vores AP Møller aktier. BC´s egenkapital inkl. Jubifond er pr. 31.12.2009 = kr. 124.495.

 

4. Budget 2010: Der budgetteres med et underskud på ca. 20 tkr. for den kommende sæson, hvilket ligesom regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

5. Kontingent og Indskud: Fastholdt på nuværende niveau: 220 kr/mdr + 10 kr/mdr til jubi-fonden. Indskud for evt. nye medlemmer i 2010 = 2800 kr.

 

6. Forsalg fra bestyrelsen: Bestyrelsen fremsatte forslag om at omlægger foreningens regnskabsår til kalenderåret, med tilbagevirkende kraft fra 2009. Således ar regnskabs år 2009 bliver på 13 mdr. fra 01.12.2008 til 31.12.2009. Og regnskabsåret fremadrettet bliver fra 01.01 til 31.12.  2/3 af foreningens medlemmer var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Forslaget blev vedtaget med flertal.

 

7. Indkomne forslag fra medlemmerne: Kim Lohmann havde stillet forslag om at flytte julefrokosten til næstsidste fredag i november, alternativt en lørdag. Efter 2 afstemninger blev det vedtaget at flytte julefrokosten til sidste lørdag i november, hvilket i 2010 er den 27. november.

 

8. Discipliner BC Mange Kamp 2010: Jan Hallberg gennemgik det spændende aktivitets program for 2010.

 

9. Valg til bestyrelse: Christian de Bang og Jan Hallberg var på valg, men ønskede ikke at stille op. Generalforsamlingen stemte Henrik Merót og Michael Weile ind i bestyrelsen. Arnt blev genvalgt. Christian og Jan fik tale og gave fra dirigenten og formanden på foreningens vegne. Tak for et rigtigt godt arbejde og engagement i mange år.

 

10. Valg af formand: Søren Bruun blev genvalgt som formand med STORT applaus.

 

11. Valg af revisorer: Jesper Pedersen og Henrik Aakjær blev genvalgt som foreningens revisorer.

 

12. Året BC’er; gik til Erik Holther, der er idémand og en af drivkræfterne bag en efterhånden BC klassiker – BC Adventure. Hvor han i 2009 også viste sine evner som pilot og fløj et antal BC´ere sikkert frem og tilbage til Adventure arrangementet, og så skal det da også nævnes at Erik i 09 fik sin indtil videre bedste slutplacering i BC 8-kampen.

 

13. Årets dummy: gik til Jan Hallberg for sit ’stund’ i forbindelse med Markrace. Flot, at han er på højkant så hurtig igen… og alligevel vandt BC 8-kampen i 2009.

 

14. Eventuel: Det var så som så med talelysten, men Erik Holther lovede at arranger ét BC Netværk møde før sommerferien. Vi glæder os!

Sommerfesten går i år til Barcelona, med udrejse den 10.9. og hjemrejse den 12.9.

 

20 års jubilæumsfonden skal formelt tømmes og slettes i 2010, rent regnskabsmæssigt.

 

Den Ordinære Generalforsamling blev afsluttet med et leve for Blue Circle; FFFF….

 

Efter at OG var afsluttet var der auktion over bannerne på www.BlueCircle.dk Otto Neubert fortalte først om fortræffelighederne ved siden, og styrede herefter sikkert auktionen. Thomas Rask købte banneret på ”Mangekamp” for 2600 kr. og blev for dette belønnet med en flaske champagne.

 

Herefter var der igen i år Sweepstake hvor alle blev solgt, Michael Weile blev dyrest med hammerslag på 800 kr. Omsætningen i årets Sweepstake var på 11.900 kr.

 

Så stod den på GT, 3 retters Galla-middag med dejlige vine, og kaffe avec, før vi sluttede en lang dag, i god gammel BC stil på; Sub Marina.

 

// referat Arnt Gustafsson 

 

Se Billeder fra BC OG 2010 her

Følgende BC´ere deltog i Ordinær Generalforsamling 2010:
Jan Hallberg
Christian Mark Christensen
René Bang Hansen
Ulrik Damsgaard
Søren Bruun
Claus Olsen
Christian Kauman
Peter Juul Ottesen
Jesper Pedersen
Otto Neubert
Arnt Gustafsson
Ole Skjold Hansen
Claus Hyldgaard-Olesen
Erik Holther
Jesper Schønnemann
Thomas Rask
Henrik Merót
Michael Weile
Ole Thers
Morten Jensen
Robert Kreijtz
Lars Boldsen Steengaard
Peter Bisgaard
Niels Nyhus Mikkelsen
Christian de Bang 

På bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2010 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Blue Circle Bestyrelse 2010

 

Formand: Søren Bruun

 

Næstformand: Erik Holther

 

Kasserer: Ole Skjold Hansen

 

Generalsekretær: Arnt Gustafsson

 

Webmaster: Otto Neubert

 

8-kamp koordinator: Michael Weile

 

Underholdnings koordinator: Henrik Merót

 

 

 
 
 


 


TILBAGE


PRINT